55    0    0  

Kjøp av festetomt

 230     0
Har vurdert å kjøpe festetomta her jeg bor. Er blitt enig med eier om pris.  Men hva trenger jeg av papirer
og lignende før/under/etter kjøp , og hva må eventuelt gjøres med dette?   

Kjøpekontrakt?  tinglysning?  andre ting?   Selvfølgelig hadde de i kommunen som visste om dette ferie nå så?

Mvh Huffdyrt