175    4    4  

Kommunale ledninger over privat eiendom

 317     0
Hei,

Jeg ble for noen dager siden kontaktet av kommunen som vil legge VA ledninger samt en kum over min eiendom, stort sett dyrket innmark (gress produksjon). Det er snakk om et belte på 8 meter i bredden og ca 100 meter i lengde. Vedkommende pratet veldig om at det hastet og at jeg ville bli kompensert økonomisk, men innrømmet etterhvert at det ikke var noe "å bli rik av". 

Jeg satte derfor i stedet frem krav om at jeg ønsker fritak for anleggsbidrag for egen tilkobling noe han skulle ta videre med sine sjefer. Etter noen dager viser det seg at kommunen visstnok ikke har lov til å gi fritak fra kommunale gebyrer, men at de i stedet kan utbetale engangsbeløp tilsvarende for eksempel tilkoblingsavgift (anleggsbidrag). Dog ønsker de (selvsagt) å forhandle om slikt etter at arbeidet er avsluttet som visstnok er vanlig. Jeg ønsker naturligvis ikke å gi dem tillatelse før jeg har skriftlig bekreftelse på hvordan kompensasjonen skal løses. Saksbehandler kunne ikke si noe konkret om hvilke satser de normalt opererer med, men gav inntrykk av å ha forståelse for mitt krav.

Er det rimelig å stille krav om fri tilkobling fra min side? Bør jeg kreve mer / andre ting?
Jeg gir jo tross alt fra meg råderetten over arealet i minst 80 - 100 år.

Samfunnsnytten er forøvrig begrenset da kommunen har hatt planer om dette i over 30 år allerede (ergo har de fleste husstander i området private løsninger for vann og avløp som endel har hatt ikke helt ubetydelige kostnader med å oppføre).

Dette er et mindre tettsted med langt flere hytter enn boliger på Sørlandet dersom det har betydning.

   #1
 23 772     Akershus     2
Vil dette være gressmark i all tid, eller kommer ledningen om 5-25 år å ligge i veien for boligbygging e.l.?
Sette krav om gratis omlegging ved behov, og DU definerer hva som er behov, ikke kommunen.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 317     0
Gratis omlegging ved behov virker fornuftig ja. Det hadde jeg ikke tenkt på, men det skal definitivt inn på listen over forutsetninger.
HSt
   #3
 34 595     Lillestrøm kommune     2
De trakk ny vannledning inn i gammelt rør her Lillestrøm, men de måtte grave opp mange steder alikevel, ser kornet på disse områdene var veldig dårlig i fjor med mye overvann osv så ikke sikker på at garantier om at de ikke skader landbruksjord er så mye verdt. Det så ut som de prøvde å sortere massene når de gravde men jeg tipper de mistet litt kontroll på dette,
  (trådstarter)
   #4
 317     0
Tusen takk for svarene. Etter at jeg sendte inn mine krav og forlangte avklaring FØR tillatelse gis har jeg merkelig nok ikke hørt noe mer fra dem.

Fikk idag likevel bekreftet hvor viktig det er å sette klare og tydelige krav til dem om fremtidig bruk da de var svært negativt innstilt på å gi meg dispensasjon fra en 30 år gammel reguleringsplan (som berører en annen del av eiendommen) vedrørende en garasje jeg ønsker å sette opp. Godt nok gjelder det to forskjellige saksbehandlere i ulike enheter, men nå var den smørblide tonen byttet ut med den byråkratiske og ord som "krever at planen endres", "alternativer stilles til disposisjon" osv. Alt for min regning (selvsagt).