80    0    0  

Manglende samsvarserklæring - Enkeltpersonsforetak og underleverandør

 3     0
Under litt spesielle omstendigheter måtte vi pusse opp en deler av en bolig i løpet av kort tid. Jobben omfattet el-arbeid (varmekabler, trekke nye ledninger/stikk). Vi hentet inn ulike bedrifter fra mittanbud til befaring, men ingen hadde kapasitet til å starte så snart vi hadde behov for.

Jeg fikk tips om en dyktig håndverker, registrert som ENK-foretak. Han kunne starte snart og samarbeidet med elektriker. Vi takket ja og fulgte med i prosessen. Elektrikeren gjorde arbeidet i en periode da vi ikke var til stede.

Jeg fikk løpende fakturaer av ENK-firmaet, hvorav en omfattet elektrisk arbeid. Samlet pris var ikke lavere enn anbudene jeg fikk fra andre firmaer (med ansvarsrett). Dokumentasjon skulle komme, men det dukket aldri opp og jeg får ikke svar på e-post eller sms. Jeg har også ringt, men det blir bortforklart med lovnad om at elektriker skal ta kontakt med meg. Det skjer ikke.

Jeg vet at dette er en stor naiv blemme fra min side, men som sagt ble denne avgjørelsen tatt under tidspress pga. personlige omstendigheter.

Hva kan jeg gjøre?