254    8    3  

Opparbeide gårdsplass

 59     0
Hva betyr det når det stå opparbeide gårdsplass? Er det da grovplanering med underlagsmasser klargjort for asfalt eller betyr opparbeide gårdsplass at den skal være helt ferdig med feks asfalt som toppdekke? 

   #1
 1 746     klippdalen     1
kommer veldig ann på hva som er avtalt. om det ikke er detaljstyrt så er det nok kun enkleste opparbeiding med veiggrus
  (trådstarter)
   #2
 59     0
kommer veldig ann på hva som er avtalt. om det ikke er detaljstyrt så er det nok kun enkleste opparbeiding med veiggrus

Da var det nok en forklaring når teksten ble gjennomgått og en annen når jobben skal gjøres. Vi fikk beskjed om at det ikke var plass til for mange detaljer, ikke behov heller.
   #3
 371     Rogaland     2
"Opparbeide gårdsplass" er et for upresist uttrykk etter min mening. Henvisning til en anerkjent metode / standard eller at det står spesifikt hva du får er å foretrekke.
jaf
   #4
 6 001     tromsø     0
Det beste jeg har lest i en kontrakt er at det skal fylles inntil hus med "stedlige masser". Det kan bety hva som helst.
  (trådstarter)
   #5
 59     0
Det beste jeg har lest i en kontrakt er at det skal fylles inntil hus med "stedlige masser". Det kan bety hva som helst.

Hva betyr egentlig det? Dette er også ett uttrykk brukt i forbindelse med terrengforming
HSt
   #6
 33 646     Lillestrøm kommune     0
Stedlige masser pleier å bety masser som ligner på de som var naturlig på stedet. Det betyr f.eks at massene er uten innslag av rivingsmatetialer

Velger en å skrive på tynne kontrakter må en også ta følgene, opparbeide gårsplass kan da være et lass subus spredt ut over, uten duk og underlag
   #7
 1 746     klippdalen     0
stedlige masser betyr massen som allerede var på _stedet_ Smile hvilket stortsett dreier seg om dårlig fyllmasse

TSt
   #8
 12 794     0
Som andre skriver når det benyttes en slik formulering så betyr det å benytte det som finnes der fra før uten å kjøre bort noe masser eller benytte nye masser.  Hvordan resultatet blir kan variere med hvilke masser som finnes der fra før.