142    2    0  

Oppgjør etter bygging av felles vei

 14     0
Hei!

Vi har 3 tomter og naboen har 1 tomt. Vi har bygget hus og naboene har bygget hus. Da dette skjedde inngikk vi avtale om at kostnadene med å bygge vei inn til området skulle deles 50/50 inntil vi hadde flyttet inn også skulle vi gjøre en fordeling,
Der vi betalte dem ut for de siste 2 delene ( tomtene ). Det ble brukt en slektning av dem på timesbasis og det ble antagelig den dyreste grusveien i kommunen. Det er nå rundt 6 år siden den muntlige avtalen ble inngått. Følgende spørsmål sitter vi nå igjen med.

1. Vi finner ikke fakturaen for hva vi betalte som 50 %. Det er ikke sikkert entreprenøren har denne heller. 

2. vi har aldri sett fakturaen som naboene har betalt entreprenøren. Dermed er det
En mulighet for at vi allerede har betalt alt. 

3. Bør vi kreve at naboene legger fram sin faktura ? Evt. Går til entreprenøren og ber han fremskaffe den ? Eller bør vi be om begge om kopi av begge fakturaene ? 

4. Hva om deres del ble innbakt i resten av dere byggeprosjekt, slik at det
Ikke fremkommer ? 

5. kan vi forlange takst på veien og deretter foreta justering, så betaling ? 

6. Hva kan løsningen bli ? 

HSt
   #1
 33 997     Lillestrøm kommune     0
Deres evt innsigelser måtte jo komme den gang dere betalte det er mange år siden slik jeg forstår det.

Se fremover og få satt opp en avtale alle parter er fornøyd med. Å bli naboen fra helvete er ingen god start i hvert fall.
TSt
   #2
 12 943     0
På vei jeg er med på så er det vedtatt hva "inngangsprisen" er på veien er og beløpet blir index regulert. Det som evt kommer inn via nya andeler benyttes til fremtidig vedlikehold.

Men veilag bør ha et regnskap men det er litt sent å komme med det 6 år etter.