131    5    1  

Rett til å heve kjøpet?

 99     0
Har kjøpt en leilighet. I kontrakten står det hva felleskostnadene utgjør per måned. 
Nå har første faktura kommet og det viser seg at felleskostnadene har økt med 100%. 
Jeg har ikke blitt informert om dette. 
Gjør oppmerksom på at jeg signerte kontrakt for ca 2 mnd siden og overtok i midten av november. Har ikke flyttet inn enda. 
Er dette kontraktsbrudd? Og i verste fall, kan kjøpet heves?
Dette gjør et stort innhopp i min økonomi og absolutt ikke slik jeg ble forespeilet. 

TSt
   #1
 12 939     0
Du må sjekke årsakene til dette og være sikker på at det ikke er noe liten tekst. Det kan f.eks. stå at det kommer tillegg for både det ene og det andre og at dette ikke har vært med i sum de har estimert. Dette er veldig vanlig på nye prosjekter. Men er det salg av noe som har hatt felleskostnader tidligere så bør en kunne ha en mye bedre sak.

Går ut i fra at beløpets størrelse også vil ha noe å si.
  (trådstarter)
   #2
 99     0
Dette er et sameiet som har eksistert i 2 år.
Vil tror det er under kontroll på hva som inngår i felleskost og ikke.
Skal sjekke kontrakten for sikkerhet skyld.

TSt
   #3
 12 939     0
Ofte selges ting med avdragsfri fellesgjeld i x år. Dette for at det nye leiligheter skal være mere atrakktive.
Og så kommer de mye større fellesutgiftene når andragsfrie perioden er over. Så det er om det finnes noe lite skrift om dette en må en også sjekke.
  (trådstarter)
   #4
 99     0
Dette er selveier, uten fellesgjeld.
Et av argumentene var at kommunen hadde doblet vann og avløpsavgiften.
Litt rart siden det ikke har blitt gjort på min nåværende bolig.
Er det forskjellige satser for leil.bygg?
TSt
   #5
 12 939     1
I Trondheim så innførte de minimum vann og avløp pr seksjon. Dette var på 80-90 tallet.  
Der økte vann / avløp med 420% det året når det var 4 seksjoner.  Øvrige fikk bare ca 20% økning.  
Huseierens Landsforbund brukte det som eksempel det året på hvor galt det kunne bli.