113    0    0  

Rettigheter ved forsinket prosjekt

 31     0
Skrev i april under en avtale med et snekkerfirma om skifte av et tak. Det ble ikke avtalt dagmulkt, men det ble satt opp en dato for ferdigstillelse som var 14.juni. Situasjonen er nå at dette fortsatt ikke er ferdig. Mest beslag og slike ting som gjenstår, men det skjer lite. Jeg har betalt halvparten av den avtalte summen til nå. Så det gjenstår 50% som skal betales når dette er ferdigstilt. Mitt spørsmål er om jeg har noen rettigheter når det går så langt over avtalt tid når det ikke er avtalt dagmulkt?

Litt tilleggsinfo:
Grunnen til at jeg har latt dette skure å gå såpass lenge er at arbeidet foregår på en to-mannsbolig der jeg eier ene leiligheten. Vedkommende som eier andre leiligheten hadde ikke penger til å skifte tak, og fikk inn firmaet til en kompis som skulle gjøre jobben. Jeg betaler min del med penger og han betaler med sitt arbeid ( Er snekker til daglig ). Problemstillingen er at dette arbeidet som han skulle utføre går sent og det har nå mer eller mindre stoppet opp. Jeg har en kontrakt direkte med firmaet uten noen forbehold om hvilke avtaler de har seg mellom. Og det fremstår som forholdet mellom de to nå ikke er så bra, så det spørs hva som vil skje videre. 

Jeg har nå to ganger fått en siste dato for der arbeidet skulle vært avsluttet. Lite har skjedd. Slik taket står nå, så vil det neppe stå på skade om det står over vinteren ettersom det er lagt duk. Og det mangler kun beslag og litt småting. Men jeg ønsker likevel ikke at dette skal stå slik over tid. Også med tanke på leieboer som når har hatt stillas utenfor vinduet i månedsvis.

Jeg tenker kanskje at det har gått så lenge at det bør trues med at firmaet ikke får full betaling eller at jeg vurderer å få noen andre til å gjøre siste del av jobben. Så spørs det hva slags rettigheter jeg har i den forbindelse. Det er blitt brukt standardkontrakt, men uten dagmulkt.

Tips og innspill?