282    2    0  

Rommene blir mindre grunnet dårlig arbeid/planlegging - prisavslag??

 104     0
Vi holder på å bygge hus. Murer har gjort elendig arbeid slik at det blir kuldebroer i 1.etg (glemt laftevatt, ikke isolert hjørner osv). Dette har vi heldigvis dokumentert. Bakveggen som blir under bakken er pga dette isolert fra ytterdiden, men sideveggene er ikke isolert på yttersiden siden disse er delvis synlig. Nå må utbygger fore ut veggene for å isolere mer pga dette. Dette medfører at flere rom blir noe mindre enn på tegninger. 

Har vi rett til noe prisavslag på grunn av dette? Ved evt. salg av huset vil jo kvm bli mindre enn opprinnelig, og dermed lavere prisantydning.

TDJ
   #1
 1 603     Asker      0
Dersom man med "rett til" mener en rettighet som er forankret i lover osv så er det muligens tvilsomt om dette er "rett frem". Entreprenør pådrar seg mer-omkostninger og kjøper forlanger prisavslag; er jo i utgangspunktet en konflikt.

Jeg tror man bør starte med hva som er detaljert i bygge-/leveranse-kontrakt; BYA, BRA, S- og P-rom samt at bygget skal møte TEK 17 forskrifter. TEK 17 beskriver krav om energibruk som igjen bestemmer grad av isolering osv. Pga disse kravene vil nå bygget få redusert sitt BRA i forhold til kontrakt og dette gir muligens grunn til en reklamasjon.

Avhengig av hvor seriøs entreprenør framstår kan en vurdere om en slik reklamasjon skal fremsettes umiddelbart som et tilsvar på foreslått utbedring, eller om man venter til slutt-oppgjør. Viktig at det er utestående betalinger som minst tilsvarer det pris-avslaget man ønsker.

Lokale meglere vil kunne opplyse om m2-pris for området og ut fra denne og reduksjon i BRA kan et prisavslag argumenteres. Finnes forøvrig andre argumenter også; rom dimensjoneres ofte ut fra standard-størrelser på senger, skap, bad, dører osv. Ved en endring som beskrevet vil det ofte oppstå problemer med å få inventar på plass. Er også et argument i en diskusjon om pris-reduksjon.

Signatur
  (trådstarter)
   #2
 104     0
Takk for svar. Vi er i kjempediskusjon med utbygger. De har null kontroll på noe og høyrehanda vet ikke hva venstrehanda gjør..... er så mye rot.