254    5    1  

Underdekning på pant av solgt bolig

 6     1
Hei.  
Jeg og samboeren kjøpte ny bolig i September og solgte samboers leilighet i November. 
I dag fikk samboeren beskjed fra banken som lød:

"Vi har ikke fått slettet pant du har på din gamle leilighet, da det er en underdekning på 215.000,-"

Han fikk dette 15.55, så han fikk ikke ringt de før de stengte. Nå har uroen satt seg i kroppen, for vi skjønner virkelig ikke hva dette betyr eller hva som har skjedd. 

Kan noen hjelpe oss å forstå?

Takk på forhånd!

   #1
 1,596     Bergen     0
Underdekning kan her ha følgende betydning og oppstår når verdien av eiendelen som er satt som sikkerhet (pant) for et lån eller en gjeld, er lavere enn det beløpet lånet ble tildelt for.

Med andre ord betyr det at verdien av eiendelen har sunket, og det kan være utilstrekkelig til å dekke lånet hvis det skulle bli misligholdt. Dette kan være problematisk for långivere (banker), da de ikke vil kunne få full tilbakebetaling av det utestående lånebeløpet ved salg av eiendelen dersom låntakeren ikke oppfyller sine forpliktelser.

Anbefaler at dere kontakter en profesjonell som evt. kan hjelpe dere med å forstå/forklare deres rettigheter og muligheter i henhold til lover og regler.

Anbefaler en finansiell rådgiver, eiendomsmegler eller en advokat med ekspertise innen eiendomsrett og gjelds-forvaltning som kan gi dere veiledning og råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen.

Det er viktig å få riktig og pålitelig rådgivning i slike tilfeller, da situasjoner med underdekning kan dessverre ha juridiske og økonomiske konsekvenser.
HSt
   #2
 36,715     Lillestrøm kommune     0
Det påløper jo også meglerhonorar mm så hvis TS tror de har kjøpt og solgt til f.eks samme pris så gjelder dette for kjøper, som selger får de ikke da alle pengene

Men en skulle ikke få kjøpe uten egenkapital så enten må salgspris vært lavere eller noe annet er rart her
   #3
 3,589     0
Det høres ut som om ikke all informasjon har kommet fram her. Dersom TS/SB hadde et lån på den gamle leiligheten med pant i den, og da den ble solgt ble det gamle lånet 100% innfridd med pengene fra salget, da er meldingen fra banken uforståelig.

Antagelig har det ikke skjedd slik: Da den nye leiligheten ble kjøpt, med behov for et nytt lån, ble det nye lånet antagelig knyttet sammen med det det gamle lånet, som en fortsettelse av det - ikke som et fullstendig nytt og uavhengig lån, sannsynligvis med pant i den nye leiligheten. (Dette er min gjetting, ut fra det vi har fått vite at har skjedd.) Hvordan koblingen mellom det gamle og det nye lånet har skjedd er essensielt.

Nå skal jeg være den første til å medgi at formuleringer i forbindelse med eiendomsoverdragelser er ikke er egnet for dødelige. Et års tid etter at jeg flyttet ut fra en TOBB-leilighet mottok jeg et dokument med overskrift "Erklæring". Jeg hadde et familiemedlem som i 40 år har jobbet på sorenskriver-kontor, rutinert med slike dokumenter, og ba om hjelp til å forstå hva som blir eklært: Noen har overført noe fra noen til noen andre. Som en følge av det er en heftelse bortfalt. Men selv 40 års erfaring med slike dokumenter var ikke nok til å kunne fortelle hvem som hadde overdratt hva til hvem, og hvilken heftelse det gjaldt. (Jeg har presentert denne "erklæringen" som selskapsunderholding ved flere anledninger, alltid til stor munterhet.)
  (trådstarter)
   #4
 6     0
Tusen takk for alle svar så langt.

Panten i forrige leilighet var på 1,560 mill. Det er det han også kjøpte leiligheten for i 2015. Eneste andre lånet han hadde var et billån på 140,000. Leiligheten ble solgt for 2,250 mill. Ved salg var lånet hans på 1,3 mill. Alt av lån ble innfridd etter salg, med unntak av lån på boligen vi bor i nå.
Han prøver å få tak i banken, men ingen av de 2 han kan snakke med er på jobb enda. Useriøs bank i tillegg, så det er ikke så enkelt.
   #5
 24,736     Akershus     0
Dere har nytt lån på ny bolig? Dette lånet er sikret med pant i ny bolig? Dersom panteverdien av ny bolig er lavere enn lånebeløpet, vil, banken sikre sitt lån med ytterligere pant i gammel bolig.

Trolig må dagens belåningen ned 215.000 kroner for å få frigjort pant i gammel bolig. Alternativt må banken overtales til et noe svakere pant.m
Signatur