204    4    3  

Veirett

 2     0
Hei

Jeg og sambo eier en vei på noen hundre meter. Denne har vi opparbeidet selv og dekket alle kostnader. Nabo ønsker å selge en tomt som grenser mot denne veien. Nabo er avhengi av veirett for å kunne selge tomten sin. Er det noen som vet hvordan vi kan regne ut pris for veirett? Tenker da på pris for selve veirett, da vedlikehold osv blir bestemt via kontrakt senere.

   #1
 23 772     Akershus     0
Det er ofte styr om veiretter og vedlikehold. Det er nå dere er i god forhandlingsposisjoon. Ville vurdert å få inn i alle fall noe om vedlikeholdsplikter og fordeling av kostnader.

Enkelte bruker modellen en for alle, alle for en, dvs likt.
Andre velger at det en bruker felles deles mellom partene og en betaler alene for det en bruker ekslusivt.

Vær også oppmerksom dersom utskilt tomt er stor nok til flere eiendommer, plutselig har du gitt bort veirett til en hel hagekoloni.
Signatur
HSt
   #2
 34 596     Lillestrøm kommune     1
På hyttefelt ble der beregnet et invrsteringsbidrag og nye hytter betalte dette indekserte beløpet inn på veikonto. Beløpet kom dermed også innbetaler til gode ved å redusere løpende kostnader
Ebe
   #4
 4 452     Vestlandet     2
Du kan eksplisitt si at veiretten gjelder for én enhet, dersom dere ønsker det.
Signatur