1,587    0    0  

Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap

 1,340     Oslo     0
Pressemelding fra: Enova
Først publisert: 27. jan 2012

Gründerlaget fra Møre og Romsdal vant den to døgn lange gründercampen i Trondheim. Med grønn kunnskap vil de skape en grønnere verden.

126 gründerspirer fra hele landet har siden i går grublet, diskutert, jobbet frem sine løsningsforslag på fremtidens energiutfordringer. Med grønn nettside og gratis energirapport, gikk laget fra Atlanten Videregående skole til topps. Idéen har de kalt ”Grønn kunnskap”; informasjonen skal gi boligeiere svar på hvilke energiløsninger som er tilgjengelige i nærområdet der de vil bygge.

- Løsningen til vinnerlaget er svært relevant. Det er behov for tjenesten, den forenkler prosessen for brukerne, og den kan tilpasses lokalt. Dette er en spennende løsning som har stort potensial for å gjøre en forskjell – både når det gjelder økt energieffektivisering og mer bruk av fornybar energi, sier Anne M. Abelgaard, ansvarlig for Enovas barne- og ungdomssatsing.

Vinnergruppen mener at det viktigste prinsippet er at boligeiere ikke skal behøve å være eksperter eller ha noe forhåndskunnskap om energiløsninger for å velge en god løsning.

Hemmelig oppgave

Oppgaven på årets gründercamp var konfidensiell inntil den ble offentliggjort på den offisielle åpningen av gründercampen på torsdag. Etter det har ungdommene hatt et intenst døgn med oppgaveløsning.

I år var oppgaven å finne fremtidens energiløsninger for morgendagens boliger, og sette fingeren på hva de legger i begrepet ”Det grønne gullet”.

- Da vi fikk spørsmålsstillingen ”hva er det grønne gullet”, tenkte vi at gull er noe varig og verdifullt. Vi ser på kunnskap som det samme. Uten kunnskap har man ikke forutsetning for å ta de beste valgene, sier Vetle Wang Soleim fra vinnerlaget.

I vurderingen av forslagene la juryen blant annet vekt på gode argumentasjonsrekker, fremtidsrettede og nytenkende løsninger. I tillegg måtte vinnerne utarbeide en god forretningsplan – med anslag på energigevinst. Og til slutt – en oversiktlig, engasjerende og kreativ presentasjon. 

- Disse elevene har anvendt sine teoretiske kunnskaper til å komme frem til en praktisk og fremtidsrettet tjeneste som kan komme både oss enkeltmennesker og samfunnet til gode. Når elevene får jobbe slik, ser de nytten av teorien og det gir motivasjon for videre læring, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

Gründercampen er et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Ungt Entreprenørskap. Over 2900 elever fra videregående skole har deltatt på lokale gründercamper. Av disse kom 126 videre til finalen i Trondheim. 

Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har siden 2008 vært en av Ungt Entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Målsettingen er å bidra til at ungdom får økt kunnskap om energirelaterte spørsmål.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap i skolen og samarbeid mellom skole og næringsliv. 150.000 elever deltar årlig i ulike programmer og aktiviteter i UEs regi – fra grunnskolen til masternivå. Organisasjonen har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Over 10.000 personer fra arbeids- og næringsliv engasjerer seg hvert år som mentorer og veiledere i UEs programmer.

Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap - Hus_2-1.jpg - ByggeBoligLAB
Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap - Hus_1_299.jpg - ByggeBoligLAB Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap - Hus_2_299.jpg - ByggeBoligLABEnova: Vant med fokus på grønn kunnskap - hus_3_197.jpg - ByggeBoligLAB Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap - Hus_4_197.jpg - ByggeBoligLAB Enova: Vant med fokus på grønn kunnskap - Hus_5_196.jpg - ByggeBoligLAB
Signatur