#11
 3,412     Akershus     0
Dette skal bli en interessant debatt; her er det mye man kan diskutere  Smile

Det gjøres et nummer av at jeg ikke slo til på et tilbud om å være med EPS systems på en installasjon.  Nå skal det jo sies at EPS systems var temmelig kjappe med å trekke tilbake tilbudet da EPS systems fant ut mer om jeg mener om disse systemene Smile  En annen ting var at EPS systems inviterte meg med på en invitasjon på Østlandet.  Jeg bor i Trondheim.  Så får EPS systems gjøre så mye nummer de vil av at jeg ikke slo til på tilbudet om å bli med på en installasjon Smile  

La oss prøve å bli enige om så mye som vi kan:

Jeg forstår EPS systems dithen at siden elektroosmosesystemer "må" være pulserende for "å virke", så er de ikke-pulserende systemene kablede systemene bare svindel?  Og tidligere har vi fått fram at trådløse systemer, uten kabler, også bare er svindel?  Med andre ord betyr påstandene fra EPS systems egentlig at EPS systems står fram som et av få fyrtårn av ærlighet og redelighet i en bransje som ellers er dominert av svindlere og sjarlataner?  Har jeg forstått dette riktig?


EPS systems skriver at “Strømforbruk på ca 5 watt er mer enn nok, ofte er strømforbrukt fra 230V stikkontakt vesentlig lavere.  Typisk strømregning på våre sentraler er mellom 50- til kr 150,- pr år.  Avhengig av strømprisen.”

5 watt * 24t/døgn * 365 døgn/år = knapt 44 kilowattimer.  For at dette skal kunne bli 150 kroner i året må altså strømprisen kunne bli langt over 3 kroner pr kilowattime.  Stemmer dette?
Signatur

  (trådstarter)
   #12
 204     Oslo - Landsdekkende     0
Svar KarstenBeate
Vedr hvor du bor, det står nå og sto den gang at du bodde i Akershus på profilen din, så da gikk vi ut fra at det var korrekt. Hadde du gitt oss et tips at du bodde i Trondheim hadde vi ordnet det da vi har forhandlere stort sett over hele landet.

Nå er det ikke vi som kommer med disse påstandene om hvilken type elektroosmose som fungerer. Se tidligere innlegg.

Tja, hvis du tar 5W og ditt regnestykke så benytter sentralen knappe 44 kilowattimer.
Vi tar regnestykke fra den positive siden - lavest mulig kostnad.
Ut i fra der du skriver så vil en totalpris på Nkr 50,- / år ikke bli så langt unna hvis man inkluderer strømpris + nettleie + moms. (Her jeg bor er nettleien på nesten 50 øre KW + pris på forbruk ca 40 øre. Skulle nærme oss da kr 50.- pr år)

Signatur
jaf
   #13
 6,305     tromsø     0
Eps svarer: Svar jaf:

Utrolig sjelden det er behov for å fuktsikre selve gulvet.

Det virker som du ikke vet hva du prater om og du virker som en selger uten teknisk kompetanse/erfaring. Du svarer konsekvent ikke på tekniske spørsmål ...Gulvet er der det kommer mest fukt inn i mange eldre kjellere. På grunn av at det er så tynt. EPS-fuktsikring, Et norsk utviklet system for fuktsikring uten graving - 013.JPG - EPS-System
Her ser du et typisk tynt gulv (5cm puss?) (1960)og under er fuktigheten alltid 100%.Det er ikke alltid du kan se det, men skulle du få fuktgjennomslag i gulvet, kan det se slik ut. (Foto: Sintef Byggforsk)Bilde under:

EPS-fuktsikring, Et norsk utviklet system for fuktsikring uten graving - isolasjon-feilisolerte+kjellerom+er+fuktfeller.jpg - jaf
jaf
   #14
 6,305     tromsø     0
Fukt kjellergulv om høsten når det er 7 grader ute skyldes ofte utvendig regn ( overflatevann). Selv om gulvet kan virke tørt, så kan gulvet transportere mye fukt. For å sjekke kan en legge en avis på gulvet og plast over. Da vil fukt reflekteres av plasten og ikke klare å komme opp.Ikke bland det sammen med Fukt i kjeller om sommeren? Meaco 
  (trådstarter)
   #15
 204     Oslo - Landsdekkende     0
Svar jaf

Vi har og vi kan fuktsikre gulv også, men det er sjelden det er behov for det.

Et gulv som du illustrerer her ville vi ikke benyttet EPS uten videre.
Kunden ville i dette tilfelle bli anbefalt å pigge opp gulvet å utbedre det fra bunnen av.

I slike tilfeller, noe vi ser ofte, vil det fremdeles kunne være kapillæropptrekk i veggene. Det stopper vi med EPS.

Vedr fukt/gulv missoppfattet jeg det du skrev.
Signatur