5,805    29    16  

Norsk Byggekontroll - Helt Uavhengig Kontroll

 14     Ski     0
Jeg er fagansvarlig i Norsk Byggekontroll AS og representerer oss her på ByggeBolig.

Norsk Byggekontroll - Helt Uavhengig Kontroll  -  - Norskbyggekontroll

Norsk Byggekontroll er et helt uavhengig firma som driver med Uavhengig Kontroll i Tiltaksklasse 1 & 2, trykktest av boliger og termografering. Våre kunder er alle tiltakshavere som skal bygge egen bolig samt tiltakshavere i større utbyggingsprosjekter, boligleverandører, prosjekteringsfirma, arkitekter osv.

Litt historikk:
Et firma jeg drev tidligere, Termografi og Takst Consult AS var tidlig ute i 2012 og fikk sentralgodkjenning på Uavhengig Kontroll og har siden da utført ca 300 oppdrag på Uavhengig Kontroll i Tiltaksklasse 1.
Den store pågangen gjorde at vi høsten 2014 valgte å skille ut tjenesten Uavhengig Kontroll i eget selskap, Norsk Byggekontroll AS, med oppstart jan 2015.
Vi ansatte da Rune Bratlie i Norsk Byggekontroll, som har utdanning og kompetanse til å utføre Uavhengig Kontroll i Tiltaksklasse 2, for å drive selskapet og satsningen videre.

Norsk Byggekontroll - Helt Uavhengig Kontroll  -  - Norskbyggekontroll

Det er ytterst få firma i Norge som har den Uavhengigheten og den frittstående posisjonen Norsk Byggekontroll har.
De fleste tilbydere av Uavhengig Kontroll driver med dette i tillegg til andre tjenester – dette har allerede gitt Norsk Byggekontroll en særposisjon i markedet.
Norsk Byggekontroll sitt fokus på en smal nisje vil gi oppdragsgivere rask og effektiv Uavhengig Kontroll med høy kompetanse og trygghet om total uavhengighet fra andre produkter og tjenester.

Norsk Byggekontroll har som mål å bli Dibk sitt målebarometer og retningsgiver for Uavhengig Kontroll i byggebransjen.

Norsk Byggekontroll - Helt Uavhengig Kontroll  -  - Norskbyggekontroll

Har du spørsmål eller kommentarer til Norsk Byggekontroll eller våre tjenester så ta gjerne kontakt, enten her på byggebolig.no eller via vår hjemmeside.
Signatur

Har du hørt om Uavhengig Kontroll før?

  • Ja
  • Nei


   #1
 6,703     Akershus     0
Velkommen til Byggebolig! Deres kompetanse kommer helt sikkert til å bli verdsatt på forumet!

Før var det kommunene som satt på kontrollansvaret - nå er ansvaret flyttet "ut på byggeplassen" (slik jeg forstår det). Stadig flere krav om uavhengig kontroll ser ut til å poppe opp, muligens fordi man har fått bukken og havresekken-problemer. Det gir jo forretningsmuligheter og dere ser ut til å nyte godt av det Smile Men hva er deres faglige vurdering av de gamle mot de nye regimene? Har det funket å lette kommunene for ansvaret eller har det vært (for) mye hummer og kanari på dette området?
  (trådstarter)
   #2
 14     Ski     0
Takk - vi håper også å kunne bidra positivt med vår kunnskap her.

Det er lenge siden kommunen har stått for kontrollene på byggeplassen selv. Kontrollen ble i TEK 97 lagt til bedriftene som en egenkontroll i form av sjekklister som kun ble vist fram ved Tilsyn fra kommunen. Dette viste seg ikke å være tilstrekkelig for å oppnå ønsket kvalitet og i TEK 10 kom kravet om Uavhengig Kontroll med ansvarsrett/Sentralgodkjenning fra et økonomisk og interesse uavhengig firma. Igangsettelsen av dette ble etter flere runder i byggenæringen utsatt til jan 2013, da mente DIBK at byggenæringen var klar for dette og vilkårene var på plass. Grunnene til at kommunen nå ikke står for disse kontrollene selv kan være mange. Vi mener kapasitet og kompetanse er viktige stikkord. Når alle nye bygg i alle Tiltaksklasser skal ha en eller annen form for kontroll sier det seg selv at kommunen måtte ha bygget opp et veldig stort kontrollorgan for å utføre disse kontrollene selv.
Nå er altså firma som utfører Uavhengig Kontroll tiltakshavers sikkerhet på at prosjektering og utførelse er utført i henhold til Plan og byggningsloven.
Signatur
Ebe
   #3
 4,452     Vestlandet     0
Spennende!

Hvordan ser dere på endringen fra godkjenning av ansvarsrett til erklæring av ansvarsrett som kommer 1. juli? Er bransjen klar for dette? Burde kommunene følge opp med oftere krav om uavhengig kontroll ut over de obligatoriske? Og i så fall hvilke tilfeller ser dere som mest aktuelle?
Signatur
   #4
 6,703     Akershus     0
Takk for svaret!

Jeg er klar over at det er lenge siden kommenterte hadde avansvaret for dette, men det passet fint å nevne for helhetens skyld Smile

På sett og vis er man jo litt tilbake til start i og med at kravene til uavhengig kontroll er på plass. Men kommunen er ikke lenger den uavhengige parten, det overlates med gode grunner til markedet.

Ellers hører man jo fra tid til annen om at folk synes det blir dyrt med all denne kontrollen - senest i forrige uke klaget en kollega over høy regning for uavhengig kontroll. Hva slags priser snakker vi om for et normalt oppdrag i en normal enebolig? Sannsynligvis et piss i havet sett mot et totalbudsjett for et nytt hus, men folk finner alltid noe å klage på..
   #5
 6,009     Finnmark     2
Ellers hører man jo fra tid til annen om at folk synes det blir dyrt med all denne kontrollen - senest i forrige uke klaget en kollega over høy regning for uavhengig kontroll. Hva slags priser snakker vi om for et normalt oppdrag i en normal enebolig? Sannsynligvis et piss i havet sett mot et totalbudsjett for et nytt hus, men folk finner alltid noe å klage på..


Du kan ikke forsvare dette med at det koster lite i forhold til budsjett på nytt hus!!
Da er jo også dokumentavgifter mm også et piss i havet.....osv
Poenget er vel heller hva som er nødvendig eller ei!

1: Hva er uavhengig kontroll og er den uavhengig? Må man senere ha en kontroll av kontrollen?........

Signatur
   #6
 6,703     Akershus     0
Hehe.. Regnet med det kunne komme noe slikt Smile

Er med på å se litt annerledes på det. Kostnaden kan isolert sett være høy for å få utført uavhengig kontroll, kanskje så mye som 100 % mer enn før uavhengig kontroll ble innført (lite trolig, man betalte nok noe for kontroll før også. Men fremdeles relativt sett lav i forhold til totalbudsjettet.

Så spørsmålet er da -får man mye mer igjen for de ekstra pengene man investerer i uavhengig kontroll? Betaler det seg i form av bedre hus og lavere kostnader/mindre tapt tid for utbedring av feil osv.?
   #7
 5,432     Akershus     0
Når en så at takstbransjen selv antydet takseringspriser på 15 - 20.000,- for en normal bolig, når det var snakk om at de skulle borre et 73 mm hull i baderomsveggen for fuktmåling, må en anta at ett eller flere piss i havet blir betraktelig om samme bransje får mulighet til å boltre seg i dette markedet.

http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/na-borer-takstmannen-i-veggen-1.8670156

For noen år siden var 1 mong et begrep om en kostnad (Mongstadoverskridelsen).

Nå kan vi kanskje, som huseiere, få en ny kostnadsstandard, nemlig "piss i havet":

Gebyr til kommunen 3 piss i havet, takstmann/uavhengig byggkontroll 12 piss i havet, eiendomsskatt 1 piss i havet, eierskifteforsikring 2 piss i havet, ........

Merkelig resonnement fra moderator cheffen, tror jeg må innom plantasjen for å kjøpe en ny kaktus..... Wink


   #8
 6,703     Akershus     1
Haha! Tar gjerne på meg å ha skapt nye kostnadsbegreper. Og skjønner at mine uttalelser ikke falt i hverken god kaktusjord eller finnmarksjord med tele. Jeg skjønner hva dere mener, så tror jeg vi lar det være med det Smile For øvrig har det ingenting med moderatorrollen å gjøre. Det er heldigvis ikke forventet av moderatorer at de skal la være å mene ting andre kan synes er idiotisk Smile

Med det synes jeg at vi kan bevege oss on topic igjen Smile
  (trådstarter)
   #9
 14     Ski     1
En undersøkelse som er utført for DIBK ifbm Uavhengig Kontroll viser at prisene varierer mellom 5.000 - 20.000.- i Tiltaksklasse 1 men hovedtyngden ligger på ca 10.000.- + mva. Dette står også i stil med kontroll og papirarbeidet ifbm Uavhengig Kontroll.

Norsk Byggekontroll er et landsdekkende firma og tar 11.800.- inkl mva for 1-5 våtrom og 15.900.- inkl mva for 5-10 våtrom på samme ansvarsrett - uansett hvor du bygger i landet.

Vi ønsker også å belønne kundene til boligleverandører som over tid viser høy kvalitet på utførelsen og som bruker seriøse underleverandører på våtrom. Dette har ført til at vi har inngått rammeavtaler med flere boligleverandører som igjen gir tiltakshaver lavere pris på Uavhengig Kontroll.

Når vi foretar kontroller på byggeplass viser en høy prosentandel at det ikke er samsvar mellom prosjektering og utførelse. Ved å melde fra om disse avvikene til utførende flislegger vil dette kunne bli ryddet opp i på et tidlig tidspunkt og en unngår vannskader i ettertid. I de aller fleste tilfeller møter vi stor vilje fra utførende til å levere skikkelig kvalitet og de er glad for vi kommer på kontroll og stolte når vi godkjenner våtrommet.

Ref forrige innlegg: Nå er altså firma som utfører Uavhengig Kontroll tiltakshavers sikkerhet på at prosjektering og utførelse er utført i henhold til Plan og byggningsloven.

Når det gjelder regjeringens forslag å gå fra lokal godkjenning til erklæring om ansvarsrett så har dette vært ute på høring fram til 06.05.15 og regjeringen ønsker å få dette innført fra 01.01.16. 
Vi er av samme oppfatning, at de som driver seriøst skal belønnes. Det er ikke disse som må/skal kontrolleres.

Når det er sagt så er det ikke så vanskelig å prosjektere, lage rutiner, fylle ut sjekklister og oversende FDV dokumentasjon på våtrommene i prosjektet, men å faktisk følge opp den kvaliteten de selv pålegger seg i rutinen og sjekklisten på våtrom etter våtrom i år etter år, der det kommer inn nye ansatte med erfaring fra andre bedrifter med andre rutiner, for ikke å snakke om andre land, det bør være hovedfokuset i en Uavhengig Kontroll.

Håper det var informerende Smile
Signatur
   #10
 24,688     Akershus     3
"Norsk byggekontroll" høres veldig statlig ut, men er det ikke. Kanskje et markedsføringsscoop, men det får nakkehårene til å reise seg hos meg. Har dere datterselskaper: Dansk bygningskontroll, Tysk...

Vi har nettopp hatt en "sak" med russen og Riksløven. Kanskje bruken av "Norsk" også bør reguleres noe?
Signatur