Har du hørt om Uavhengig Kontroll før?

  • Ja
  • Nei

   #11
 1,076     1484     0
Så kan enhver spørre seg, hvor mye er EGENTLIG rapporten fra et helt nystartet firma, med 30K i aksjekapital verdt ?
Og ikke minst; hva konsekvenser har det om den viser seg inneholde grove feil, avvik eller mangler ?

Signatur

   #12
 425     2
Vi ønsker også å belønne kundene til boligleverandører som over tid viser høy kvalitet på utførelsen og som bruker seriøse underleverandører på våtrom. Dette har ført til at vi har inngått rammeavtaler med flere boligleverandører som igjen gir tiltakshaver lavere pris på Uavhengig Kontroll

Jeg ser et problem i det du skriver. Hvor er uavhengigheten deres dersom dere har rammeavtale med flere boligleverandører? All uavhengigheten forsvinner jo slik jeg leser det at dersom boligleverandøren (dvs. entreprenøren) skal gi pris på UK til tiltakshaver/byggherre. Det vil jo si at dere får betalt av entreprenør for å være uavhengig fra dem?
  (trådstarter)
   #13
 14     Ski     0
Så kan enhver spørre seg, hvor mye er EGENTLIG rapporten fra et helt nystartet firma, med 30K i aksjekapital verdt ?
Og ikke minst; hva konsekvenser har det om den viser seg inneholde grove feil, avvik eller mangler ?


Fint å se du har sjekket oss Smile Les info om oss øverst i firmapresentasjonen om hvem vi er og hvor vi kommer fra - det er kun firma som er nytt, vi har lang fartstid i bransjen. Vår rapport er mye verdt og det viser seg spesielt hvis/når tiltakshaver skal selge huset innen 5 år - konsekvens av dårlig rapport er Tilstandsgrad 2/3 på et "nytt bad" - det gir en dårligere pris på boligen og bør gjøre kjøpere skeptiske for å kjøpe boligen.
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 14     Ski     0
Vi ønsker også å belønne kundene til boligleverandører som over tid viser høy kvalitet på utførelsen og som bruker seriøse underleverandører på våtrom. Dette har ført til at vi har inngått rammeavtaler med flere boligleverandører som igjen gir tiltakshaver lavere pris på Uavhengig Kontroll
 
Jeg ser et problem i det du skriver. Hvor er uavhengigheten deres dersom dere har rammeavtale med flere boligleverandører? All uavhengigheten forsvinner jo slik jeg leser det at dersom boligleverandøren (dvs. entreprenøren) skal gi pris på UK til tiltakshaver/byggherre. Det vil jo si at dere får betalt av entreprenør for å være uavhengig fra dem?
 

Jeg var nok litt uklar.
Boliprodusentenes Forening  ønsker at medlemmene inngår rammeavtaler med seriøse aktører på Uavhengig Kontroll slik at de har noen proffe å anbefale tiltakshaver. Tiltakshaver er oppdragsgiver og vi har kun avtale direkte med dem. Boligleverandørene betaler aldri oss for Uavhengig Kontroll.

MEN det er viktig å presisere følgende, ref dokumentet i linken til Boligprodusentene: Dette er kun et tilbud fra boligleverandøren. Tiltakshaver står fritt til å velge andre kontrollforetak for utførelse av kontrolloppdraget. 

Hvem ønsker å anbefale useriøse aktører, uansett hva de driver med?
Signatur
   #15
 3,412     Akershus     1
Boliprodusentenes Forening ønsker at medlemmene inngår rammeavtaler med seriøse aktører på Uavhengig Kontroll slik at de har noen proffe å anbefale tiltakshaver. Tiltakshaver er oppdragsgiver og vi har kun avtale direkte med dem. Boligleverandørene betaler aldri oss for Uavhengig Kontroll.


Så man trenger en rammeavtale for å anbefale vedkommende? Det var overraskende. Jeg har da anbefalt mange uten å ha noen rammeavtale.

Når det er tiltakshaver som skal betale, så virker det selvsagt at boligleverandørene ikke skal betale for samme kontroll. Jeg har en liten følelse av at det kanskje kan være motsatt: At boligleverandører FÅR betalt for å anbefale et visst kontrollfirma.
Signatur
   #16
 1,806     Trondheim     0
Vi ønsker også å belønne kundene til boligleverandører som over tid viser høy kvalitet på utførelsen og som bruker seriøse underleverandører på våtrom. Dette har ført til at vi har inngått rammeavtaler med flere boligleverandører som igjen gir tiltakshaver lavere pris på Uavhengig Kontroll.


Med dette utsagnet.. hvordan kan dere da påberope uavhengighet som loven beskriver?
  (trådstarter)
   #17
 14     Ski     0
Jeg ser at det trekkes tvil om Uavhengighet ved inngåelse av rammeavtaler. Våre rammeavtaler innholder ingen økonomiske fordeler for boligleverandørene, kun deres kunder som får økonomisk fordel pga boligleverandørens seriøsitet.

Regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har satt i gang et spennende prosjekt som de kaller: Enklere å være seriøs i byggebransjen.
Refererer til pressemeldingen på regjeringens hjemmeside:

Fordeler for de seriøse
- Det må bli mer lønnsomt å være seriøs, få sentral godkjenning og å velge seriøse bedrifter, sier Sanner.
Byggenæringen har selv foreslått at det bør følge fordeler med å være sentralt godkjent. Dette følges opp ved at godkjente foretak slipper enkelte kontroller. Departementet foreslår for eksempel å lempe på krav til uavhengig kontroll. En annen fordel er at tiltak som utføres av sentralt godkjente foretak, kan tas i bruk uten at det er behov for å sende inn særskilt søknad om midlertidig brukstillatelse.
/sitat slutt

Her er Norsk Byggekontroll allerede i gang å gjøre det lønsomt for kundene til leverandører som opptrer seriøst. Vår erfaring er at Uavhengig Kontroll blir enklere å gjennomføre når utførende er seriøse og bidrar til færre avvik som igjen gjør at vi kan redusere prisen.

Vi inngår ikke rammeavtaler med useriøse firma og vi går heller aldri på akkord med vår Uavhengighet - det er grunnlaget for bedriftens eksistens og tas veldig på alvor.
Signatur

   #18
 2,986     Vestlandet     1
At eit firma hevdar uavhengighet og seriøsitet, er det det same som at kunden kan vera sikker på det?

Du seier rammeavtalen ikkje gir økonomiske fordelar for leverandør. Korleis veit kunden at leverandør ikkje har andre fordelar?

"no har eg bygd eit hus til deg. No må du få nokon uavhengige til å kontrollera arbeidet mitt for deg. Eg anbefaler på det sterkaste at du brukar DETTE firmaet, for dei har eg ein god avtale med, som i tillegg gjer det billigare for deg. Du skal sjølvsagt ikkje bekymra deg for om vårt tette samarbeid påverkar deira uavhengighet"

Eg ser ikkje heilt Korleis å hevda uavhengighet automatisk garanterer uavhengighet... Spesielt ikkje når den dere skal kontrollera skaffar er den same som skaffa dere kontrakten.
Signatur
   #19
 10,486     Akershus     0
Er det sånn at deres 12.000-kroners-kontroll KUN omhandler bad?

Hva eksakt får kunden for pengene?
Signatur
  (trådstarter)
   #20
 14     Ski     0
Er det sånn at deres 12.000-kroners-kontroll KUN omhandler bad?

Hva eksakt får kunden for pengene?


Henviser til vårt hjemmeside: http://norskbyggekontroll.no
Her vil du finne en oversikt over hva den uavhengige kontrollen går ut på og eksakt hva kunden får for pengene.
Signatur