Har du hørt om Uavhengig Kontroll før?

  • Ja
  • Nei

   #21
 3,412     Akershus     2
Hjemmesiden deres forteller lite om hva kunden får for pengene. For eksempel viser ikke bestillingssiden deres noe om kostnadene. Det er omtrent som å gå på en restaurant og bestille mat fra en meny som ikke sier noe som helst om prisene. En slik restaurant, eller en slik bestillingsside, vil jeg være svært, svært forsiktig med å bestille noe fra!

På bestillingssiden kan man bestille ett stk "Uavhengig kontroll". På en side på nettstedet virker det som om trykktesting inngår i "Uavhengig kontroll", mens på bestillingssiden kan man bestille trykktesting som en tilleggstjeneste. Hvordan skal man tolke dette? Er trykktesting inkludert i en "Uavhengig kontroll", slik vi trenger ifølge lovverket, eller er det en tilleggstjeneste?

Om trykktesting ikke er inkludert: Betyr dette egentlig at "Uavhengig kontroll" er at det kommer en fyr og kikker på membranen på badet og at dere etterpå fyller ut et skjema? Er det dette som koster de 11 800 kronene som er nevnt her (men som ikke nevnes på bestillingssiden)? Uansett om badet er på Majorstua eller Jotkajavre?

Spørsmålet som ble reist av frodes, "Hva eksakt får kunden for pengene?", synes jeg ikke blir besvart på nettsidene deres. Og ikke blir det besvart her heller.
Signatur

   #23
 6,009     Finnmark     0
Beklager, men når jeg hører om byggekontroll, klarer jeg ikke å la være å tenke på denne Grin

https://youtu.be/USNHTu05zFI


.....lurer på om "gaven " er indeksregulert?
Signatur
   #25
 3,412     Akershus     1
.....lurer på om "gaven " er indeksregulert?


Før var det noe som kaltes "sekskroners" på Polet... Jeg vil tro prisen er øket med flerfoldige prosent nå...
Signatur
  (trådstarter)
   #26
 14     Ski     0
Enig med JChE - Norske Byggeklosser er tidløs og rasende festlig Grin
Et tankekors er jo at den sketsjen muligens aldri hadde blitt laget hvis byggenæringen hadde vært 100% seriøs..

frodes og KarstenBeate:
Kontrollen på byggeplassen er kun en liten del av den Uavhengige Kontrollen. Uavhengig Kontroll skal kontrollere om våtrommene er riktig prosjektert, om utførende har rutiner for å utføre våtrommet etter prosjektert løsning samt kontrollere om sjekklisten bekrefter utførelse etter prosjektert løsning. Tilsvarende også for Lufttetthet. Her skal vi også kontrollere om resultatet av trykktesten er innenfor kravet i TEK10. Vi overprøver ikke dette selv med egen trykktest men vi utfører ofte trykktester for boligleverandører med tilhørende rapport som kan legges i FDV-permen til tiltakshaver.

Her er hva kunden får for 11.800.- inkl mva - og ja, vi er landsdekkende og tar oppdrag over hele landet.

Minsteomfang for obligatorisk uavhengig kontroll
Kontrollforetaket gjennomfører kontroll i henhold til en egen plan for uavhengig kontroll (Byggblankett 5191) som skal beskrive kontrollens obligatoriske minsteomfang. Ansvarlig søker kan forhånds utfylle blanketten med navn på foretakene som skal motta kontroll. Kontrollomfanget er fastsatt i regelverket til plan- og bygningsloven og utdypet i veileder HO-1/2012.

For en enebolig har den obligatoriske kontrollen et minsteomfang som består av to kontrollområder:
- Kontroll av fuktsikring av våtrom
- Kontroll av tilstrekkelig lufttetthet

Fuktsikring av våtrom
A) Kontrolløren skal påse at det foreligger krav til kvalitetssikring ved rutine og tilhørende bekreftelse av utført kvalitetssikring av:
- plassering av sluk
- utførelse av membran og tilpasning til sluk

Cool Kontrollbesøk skal gjennomføres på byggeplass når vanntett sjikt (membran) er ferdig montert. Inspeksjonen skal omfatte:
- plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
- visuell kontroll av tilpasning mellom membran, eventuell slukmansjett og sluk i henhold
til produktdokumentasjonen
- forberedt lekkasjevarsling ved utløp til gulv for eventuell innebygget cisterne
- stikkprøve av tilgjengelig produksjonsunderlag for våtrom i hht. tegningsliste

C) Kontrolløren skal få seg forelagt produktdokumentasjon for produktene:
- sluk (Produktsertifikat)
- vanntett sjikt (membran) (Teknisk godkjenning eller tilsvarende)

Lufttetthet
D) Rutine for måling av lufttetthet og tilhørende måleprotokoll som bekrefter målte verdier for lufttetthet.
Boligleverandøren har selv adgang til å utføre måling av lufttetthet når det foreligger rutine for slik måling. Lufttetthet måles når boligen er tilnærmet ferdigstilt.

Kilde: Skriv fra Boligprodusentenes Forening 2013
Signatur
   #27
 10,486     Akershus     0
Så, kort oppsummert. Ved bygging av en hel enebolig, inkluderer deres uavhengige kontroll:

1. At membran er utført riktig.
2. At alle papirer er fylt ut som de skal

Har jeg oppfattet det riktig da?
Signatur

  (trådstarter)
   #28
 14     Ski     0
Så, kort oppsummert. Ved bygging av en hel enebolig, inkluderer deres uavhengige kontroll:

1. At membran er utført riktig.
2. At alle papirer er fylt ut som de skal

Har jeg oppfattet det riktig da?


Veldig forenklet består Uavhengig Kontroll av:
- Ansvarsrett på Uavhengig Kontroll ifbm byggesøknaden
- Kontroll av prosjektering av våtrom
- Kontroll av utførelse (befaring)
- Kontroll av utfylte dokumenter/sjekklister/FDV
- Kontroll av dokumenter ifbm lufttetthet
- Kontrollerklæring med sluttrapport

KarstenBeate: Takk for innspill ang hjemmesiden - vi skal se på den og få inn informasjon slik at det blir så enkelt at alle forstår hva Uavhengig Kontroll er og hva som er inkludert i prisen.

Håper dette var litt enklere og oppklarende Smile
Signatur
HSt
   #29
 36,640     Lillestrøm kommune     0
At ekstern kontroll faktisk ikke gjør/etterprøver noen av kontrollene, bare kontrollerer at evt falske papirer er riktig utfylt gir da ikke boligbygger noen økt sikkerhet. Da kan ekstern kontroll bare fjernes fra forskriften.

Når dere kommer inn etter at flisene er på så kan dere ikke se den mangelfulle veggmembranen.