93    0    2  

Smarthus og solskjerming?

 16     Fredrikstad     2
Fler og fler velger å integrere smarthus-løsninger som KNX, Z-Wave eller Xcomfort når de bygger bolig. Naturlig nok ønsker man da også at flest mulig av husets «komponenter» er kompatible med og lar seg styre via smarthus-løsningen.
Solskjerming AS ser en klar oppgang i henvendelser og spørsmål rundt dette med smarthus og styring av solskjerming.
Her følger derfor en enkel innføring i hvordan du velger riktig motor dersom du ønsker solskjerming styrt med f.eks. KNX, og hvorfor.
Ved styring med fjernkontroll mottar motoren kommandoer trådløst via radiosignaler og all styring og evt. programmering foregår på denne måten. Ved styring via smarthus går alle kommandoer gjennom strømkabelen til motoren. Dette er på mange måter en enklere motor enn de som styres med fjernkontroll, den er derfor også noe rimeligere. Enkelt forklart kommer disse motorene med en ekstra leder i strømkabelen. Standard er brun+blå (og jord dersom motoren ikke er dobbeltisolert). Motorene som er beregnet for smarthus kommer i tillegg med en sort leder i strømkabelen.
Her fungerer det slik at brun og sort leder aldri er strømsatt samtidig. Når den ene strømsettes går motoren i en retning, mens den andre når strømsatt sørger for at motoren dreier i motsatt retning.
Dette styres fra et rele, ofte kalt persienneaktuator, som leveres av leverandøren av smarthusløsningen. Se tegning under for nærmere forklaring.
Smarthus og solskjerming? -  - Solskjerming AS
Vi sier at disse motorene har kablet signalstyring. Her finnes flere typer, men vi skiller på to hovedgrupper, motor med mekanisk endestopp og WT-(Wired tchnology) motorer.
Motorene med mekanisk endestopp har enten trykk-knapper eller sett-skruer for justering og fastsetting av øvre og nedre grense/stopp-posisjon. Se bilder under.
Smarthus og solskjerming? -  - Solskjerming AS
 
WT-motorene justeres og programmeres med en håndholdt kontrollenhet som kobles direkte på motorkabelen. Fordelen med denne motoren er primært at ved behov for justering etter montering, er det i mange tilfeller enklere å koble seg direkte på kabelen (der denne f.eks. er trukket i trekkerør til koblingsboks på innsiden av huset), enn å gjøre justeringen direkte på motoren. Typisk er dette steder høyt over bakkeplan der man må ha stige/lift eller stillas for å komme til.
Er det enkel tilgang via bakkeplan eller gardintrapp, er det vel så enkelt å gjøre en justering i ettertid direkte på motoren.
Solskjerming AS finer du mer info om både smarhus-styring og forskjellige typer solskjerming som Zipscreens , Terrassemarksier eller utvendige persienner. Dersom du ser etter innvendig solskjerming som for eksempel Plisse- og Duettegardiner, finner du dette også på vår side om innvendig solskjerming. Solskjerming AS er landets raskest voksende nettbaserte leverandør av skreddersydde solskjermingsprodukter.
Håper dette gjør deg litt klokere mtp. valg av motor ifm. smarthus og solskjerming. Har du spørsmål du ikke finner svaret på her?
Kontakt oss gjerne på tlf. 69 10 98 88 eller post@solskjerming-as.no
Siste redigering: 26. januar 2018 14:35:15 av Solskjerming AS