(trådstarter)
   #71
 99     0
I utgangspunktet er epoxy et hardt og som regel sprøtt belegg, men det finnes varianter som er veldig fleksible og rissoverbyggende. Epoxy er to- eller tre-komponent systemer til bruk i industriell sammenheng på faste underlag for hard slitasje.

Jeg er usikker om et slikt belegg vil egne seg på trebjelkelag. Jeg hadde anbefalt deg å ta kontakt med Hesselberg Bygg. De utvikler, produserer og selger epoxysystemer via sine utførende kontakter.
Signatur

HSt
   #72
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Oslo sporveier har god erfaring med at Epoksy på utfordrende flater kan bli en dårlig løsning. De brukte dette på gulv i gamle t-bane vogner med et dårlig resultat.
   #73
 92     0
Jeg har sendt en forespørsel til epoxygrossisten nå så får vi se hva de sier. Jeg håper virkelig at dette er noe som lar seg gjøre. Gulvet er ganske stivt, og garantert med betydelig mindre bevegelser en i gamle t-bane vogner.

Gulvet det er snakk om er ca 22 kvadratmeter på 48*198 mm, cc 60 cm bjelkelag. Bjelkelaget er frest ned 35 mm for å få gulvet på nivå med resten av etasjen. Det er så stivet av med 36*148 på hver side av golvbjelkene (limt og skrudd), så stivheten skal i teorien være litt bedre en på et vanlig 48*198 bjelkelag (1,87 mm nedbøying ved 2kN/m^2 og spenn på 3,5M, mot 1,96 med 48*198) . Oppå dette ligger 26 mm sponplater, limt, med varmerør/plater, og det er da tenkt fiberduk og 30-35 mm med flytstøp over dette igjen med epoxy på toppen.

Nedbøyningen blir forøvrig L/1872, og vanlig dimensjonering tilsier maksimalt L/400, mao rimelig mye stivere en hva som er kravet.

Kommer tilbake med svaret fra epoxygrossisten i tilfelle det skulle være noen interesse for det.

Edit: endret et par tall
   #75
 8     0
Hei
Jeg skal bygge en bod på 8x3 meter - inntil eksisterende bolig. Den ene langveggen utgjøres av eksisterende bolig. Den andre langveggen + en kortvegg vil være leca. Vegghøyden 1,8-2 meter. Bakfylling langs langvegg kun 0,5 meter opp. Jeg tenker å bruke "standard" blokker (ikke isoblokker). Taket vil være et pulttak som hviler på langveggene. Flatt tak (terrasse) og snølast 4.

Spørsmål: Kan jeg føre opp disse to veggene med 20 cm brede blokker (ønsker det), eller må jeg bruke 25 cm?

Takker for svar
John
   #76
 410     Trondheim     0
Vi er i ferd med å bygge en garasje som skal ha murvegger og torvtak, og forsøker å finne det billigste og enkleste alternativet for murveggene, med trygghet at veggene tåler lasten av torvtaket.

Leca 20 cm skal ha en styrke på 3 (N/mm2). Vi har funnet et annet produkt som har en N/mm2 verdi på 0,25 - 0,35 (står i produktarket). Hva vil dette si i praksis?

Bygget er en etasje med torvtak, mures på ferdig støpt såle. Det er sjelden snø her, så det blir ikke rare snølasten å regne med. Takstolene dimensjoneres av leverandør, så de skal tåle det, er mer bekymret for veggene...

Har selvfølgelig bedt leverandør om beregninger, men ønsker en forståelse for hva tallene faktisk vil si i praksis, og vil alltid dobbeltsjekke for å se at jeg får svar som ikke sår tvil. Alternativet for vår del er Leca basic, vanlige forskalingsblokker eller dette nye cellebetong produktet. Alle har hver sine fordeler og ulemper, så det er ikke en lett vurdering.


Hei,
Med viss eksentrisitet så har en Leca Basic blokk 20 cm en kapasitet på 140 kN/m med vegghøyde på 2,5m. Nå vet jeg ikke om produsenten av cellbetong er enig men det virker for meg som disse blokkene ikke er for lastbærende vegger. Den middeltrykkfastheten de oppgir er en tiendels av trykkfastheten til Leca blokkene. Hvilket om man generaliserer betyr en kapasitet på rundt 14-15kN/m. Om jeg ser veldig kjapt på lastene som blir med torvtak og snølast på 2,5 kN/m² så blir lasten; 3*1,2+2,5*0,8*1,5=6,6kN/m² -> 6 m spennvidde gir 6,6*3=19,8kN/m². Ellers har de bra egenskaper, for å få samme isolasjons evne så må du opp på Leca isoblokk 25 cm.
Vi er i ferd med å bygge en garasje som skal ha murvegger og torvtak, og forsøker å finne det billigste og enkleste alternativet for murveggene, med trygghet at veggene tåler lasten av torvtaket.

Leca 20 cm skal ha en styrke på 3 (N/mm2). Vi har funnet et annet produkt som har en N/mm2 verdi på 0,25 - 0,35 (står i produktarket). Hva vil dette si i praksis?

Bygget er en etasje med torvtak, mures på ferdig støpt såle. Det er sjelden snø her, så det blir ikke rare snølasten å regne med. Takstolene dimensjoneres av leverandør, så de skal tåle det, er mer bekymret for veggene...

Har selvfølgelig bedt leverandør om beregninger, men ønsker en forståelse for hva tallene faktisk vil si i praksis, og vil alltid dobbeltsjekke for å se at jeg får svar som ikke sår tvil. Alternativet for vår del er Leca basic, vanlige forskalingsblokker eller dette nye cellebetong produktet. Alle har hver sine fordeler og ulemper, så det er ikke en lett vurdering.


Hei,
Med viss eksentrisitet så har en Leca Basic blokk 20 cm en kapasitet på 140 kN/m med vegghøyde på 2,5m. Nå vet jeg ikke om produsenten av cellbetong er enig men det virker for meg som disse blokkene ikke er for lastbærende vegger. Den middeltrykkfastheten de oppgir er en tiendels av trykkfastheten til Leca blokkene. Hvilket om man generaliserer betyr en kapasitet på rundt 14-15kN/m. Om jeg ser veldig kjapt på lastene som blir med torvtak og snølast på 2,5 kN/m² så blir lasten; 3*1,2+2,5*0,8*1,5=6,6kN/m² -> 6 m spennvidde gir 6,6*3=19,8kN/m². Ellers har de bra egenskaper, for å få samme isolasjons evne så må du opp på Leca isoblokk 25 cm.


Hei, syntes 140kN/m hørtes litt i overkant ut så gjorde en utregning selv. Har forutsatt følgende M5 fabrikkmørtel og utførelse og kontroll av samme fagmann, sentrisk last, fasetinnspent i bunn med fri topp og ingen støttevegger, har også sett bort fra andre laster på veggen (vind) og egenvekt av veggen. Får da følgende f_by=3N/mm^2, f_ky=1,3N/mm^2, gamma_M=2,35, f_d=0,52, e_mk=0,05*t=min, fi_m=0,75 N_Rd=78N/mm^2 Altså en kapasitet på 78kN/m som er nesten en halvering av din verdi. Er klar over at støttende endevegger og fastholding i topp vil bidra i positiv retning her, men hvis han for eksempel monterer taket på en 4" svill langs kanten av veggen vil det redusere kapasiteten med 60 % (fi_m=0,31).

Har ikke EC0 for hånden men mener at reduksjonsfaktor på nyttelast skal brukes sammen med 1,35 for egenlast. Dvs at det riktige blir 1,2*3+1,5*2,5=7,35kN/m^2 og 22,1kN/m fremdeles kapasitet i lange baner, etter en ganske konservativ EC6.

Dette var ikke for å være vanskelig hadde bare lyst til å sjekke, og minne om at det kan være greit å være tydelig på forutsetningene for en beregning slik at ikke tallene blir tatt ut av sammenheng og brukt til å bygge noe som kan kollapse.

  (trådstarter)
   #77
 99     0
Hei
Jeg skal bygge en bod på 8x3 meter - inntil eksisterende bolig. Den ene langveggen utgjøres av eksisterende bolig. Den andre langveggen + en kortvegg vil være leca. Vegghøyden 1,8-2 meter. Bakfylling langs langvegg kun 0,5 meter opp. Jeg tenker å bruke "standard" blokker (ikke isoblokker). Taket vil være et pulttak som hviler på langveggene. Flatt tak (terrasse) og snølast 4.

Spørsmål: Kan jeg føre opp disse to veggene med 20 cm brede blokker (ønsker det), eller må jeg bruke 25 cm?

Takker for svar
John


Hei John,

3 meter spenn på taket vil gi deg en ganske beskjeden vertikallast så kapasiteten på muren er ikke noen problem. Når det er tilbakefylling anbefaler vi alltid min. 25 cm tykkelse på blokkene. Men i dette tilfelle da det kun er 0,5 m høyde går det fint å bruke 20 cm blokker.

For å finne ut kapasiteter på våres veggløsninger ligger det diagrammer ute på vår hjemmeside under følgende link; http://www.weber-norge.no/lecar-blokk/teknisk-informasjon/kapasitetsdiagrammer.html
Her vil det snart komme for flere blokktyper. Ellers finner man det i Leca teknisk Håndbok som er under revidering. Disse er for å få en oversikt på kapasiteten men man bør alltid konsultere en rådgivende for å se på aktuelt lastfall og kapasitet på prosjekter løsning.
 
Siste redigering: Thursday, September 17, 2015 12:37:03 PM av Weber Leca kundeservice
Weber Leca på byggebolig.no - Vertikallastkapasitet Basic 20 cm.JPG - Leca Norge
Signatur

  (trådstarter)
   #78
 99     0
Hei, syntes 140kN/m hørtes litt i overkant ut så gjorde en utregning selv. Har forutsatt følgende M5 fabrikkmørtel og utførelse og kontroll av samme fagmann, sentrisk last, fasetinnspent i bunn med fri topp og ingen støttevegger, har også sett bort fra andre laster på veggen (vind) og egenvekt av veggen. Får da følgende f_by=3N/mm^2, f_ky=1,3N/mm^2, gamma_M=2,35, f_d=0,52, e_mk=0,05*t=min, fi_m=0,75 N_Rd=78N/mm^2 Altså en kapasitet på 78kN/m som er nesten en halvering av din verdi. Er klar over at støttende endevegger og fastholding i topp vil bidra i positiv retning her, men hvis han for eksempel monterer taket på en 4" svill langs kanten av veggen vil det redusere kapasiteten med 60 % (fi_m=0,31).

Har ikke EC0 for hånden men mener at reduksjonsfaktor på nyttelast skal brukes sammen med 1,35 for egenlast. Dvs at det riktige blir 1,2*3+1,5*2,5=7,35kN/m^2 og 22,1kN/m fremdeles kapasitet i lange baner, etter en ganske konservativ EC6.

Dette var ikke for å være vanskelig hadde bare lyst til å sjekke, og minne om at det kan være greit å være tydelig på forutsetningene for en beregning slik at ikke tallene blir tatt ut av sammenheng og brukt til å bygge noe som kan kollapse.


Hei Slapoe,

Det er fint at du stiller spørsmål til det vi skriver. Det er vanskelig nok at være tydelig og det er lett at budskapet blir missforstått noen ganger. Du har helt rett i at det er viktig å at ta ned lasten i midten av veggen. Eksentrisitet påvirker mye, som man også ser i diagrammet i midt forrige innlegg.

Imidlertid har vi faktisk så god kapasitet som jeg tidligere har angitt. Det er riktig at en vegg murt med Basicblokk 20 cm har en trykkfasthet på ca 78N/mm². Men det ser ut til at du har glemt å ta hensyn til bredden på veggen.
Signatur
   #79
 8     0
Hei
Jeg skal bygge en bod på 8x3 meter - inntil eksisterende bolig. Den ene langveggen utgjøres av eksisterende bolig. Den andre langveggen + en kortvegg vil være leca. Vegghøyden 1,8-2 meter. Bakfylling langs langvegg kun 0,5 meter opp. Jeg tenker å bruke "standard" blokker (ikke isoblokker). Taket vil være et pulttak som hviler på langveggene. Flatt tak (terrasse) og snølast 4.

Spørsmål: Kan jeg føre opp disse to veggene med 20 cm brede blokker (ønsker det), eller må jeg bruke 25 cm?

Takker for svar
John


Hei John,

3 meter spenn på taket vil gi deg en ganske beskjeden vertikallast så kapasiteten på muren er ikke noen problem. Når det er tilbakefylling anbefaler vi alltid min. 25 cm tykkelse på blokkene. Men i dette tilfelle da det kun er 0,5 m høyde går det fint å bruke 20 cm blokker.

For å finne ut kapasiteter på våres veggløsninger ligger det diagrammer ute på vår hjemmeside under følgende link; http://www.weber-norge.no/lecar-blokk/teknisk-informasjon/kapasitetsdiagrammer.html
Her vil det snart komme for flere blokktyper. Ellers finner man det i Leca teknisk Håndbok som er under revidering. Disse er for å få en oversikt på kapasiteten men man bør alltid konsultere en rådgivende for å se på aktuelt lastfall og kapasitet på prosjekter løsning.


Takk for hjelpen!

Mvh John
   #80
 785     Vestfold     0
Hei,
Jeg skal mure fast en skiferplate på hylle over røykklokka på en peis i beige sandstein som er satt opp midt på 70 tallet med vanlig lysegrå mørtel. Hvilken type mørtel er egnet for dette?
Kan jeg kakke løs en bit gammel mørtel og ta med til en faghandler slik at de finner en type som har noenlunde samme farge?