358    7    3  

Hjelp, er denne boligen riktig energimerket?

 14     Fredrikstad     0
Hei

Ser på ny bolig og en bolig jeg har kommet over på finn.no er interessant og annonserer med energiklasse A.

Men det er noe jeg ikke får til å stemme, kan dette være mulig i og med at det er kun elektrisk fyring i kombinasjon med vedovn?

Her er annonsen:

http://m.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=85418602&fks=85418602

Mvh Kristian

   #1
 5 798     Akershus     0
Energimerking henspeiler primært på behovet for tilført energi i oppvarmingssammenheng, altså hvor godt isolert boligen er..

.Thag
   #2
 5 333     Tromsø     0
Jeg vil vel tro at dersom energikarakter A er riktig, så kommer man til å ha svært lite behov for både vedovn, panelovner på soverommene og varmekabler i de andre rommene (nevnt i annonsen). Energiarakter A skal vel tilsi passivhus, hus så godt isolert at de ikke trenger oppvarming?

Oppvarmingskarakteren er orange - det gjenspeiler at det er elektrisk oppvarming hvor strømmen teoretisk kan komme fra ikke fornybare kraftkilder. kombinert med litt vedfyring. Fyrer man kun med el eller olje blir karakteren rød, beste karakter er grønn, og ved, varmepumpe, solfangere etc gjør karakteren bedre.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 14     Fredrikstad     1
Fant dette om energiklasse A på ungenergi.no: "Kravene for å oppnå de beste karakterene er svært høye, og få norske boligeiere vil i dag kunne oppnå karakter A eller B. Det er først og fremst passivhus og lavenergihus som vil har sjanse til oppnå disse karakterene. Etter dagens standard får de fleste nyoppførte hus energikarakter C eller D, men siden de fleste boligeiere har et eldre hus er de vanligste karakterene E, F og G."

Jeg tolker det da dit at A er forbeholdt passivhus. Tar jeg feil?

Passivhus har slik jeg har lest meg opp krav til følgende:

"Oppvarmingen av et passivhus skal i størst mulig grad basere seg på andre energikilder enn olje, gass og elektrisitet. Standarden sier “levert energi fra el og fossile brensler må være mindre enn netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til varmtvann”.

I praksis betyr dette at hvis du dekker litt mer enn 50% av energibehovet til varmtvann ved hjelp av en fornybar energikilde, kan du dekke resten av energibehovet med bruk av elektrisitet.

Solfanger som dekker litt mer enn halvparten av varmtvannsbehovet vil oppfylle kravet. En løsning med varmepumpe og vannbåren varme er en annen måte å oppfylle kravet på."
  (trådstarter)
   #4
 14     Fredrikstad     0
Jeg vil vel tro at dersom energikarakter A er riktig, så kommer man til å ha svært lite behov for både vedovn, panelovner på soverommene og varmekabler i de andre rommene (nevnt i annonsen). Energiarakter A skal vel tilsi passivhus, hus så godt isolert at de ikke trenger oppvarming?

Oppvarmingskarakteren er orange - det gjenspeiler at det er elektrisk oppvarming hvor strømmen teoretisk kan komme fra ikke fornybare kraftkilder. kombinert med litt vedfyring. Fyrer man kun med el eller olje blir karakteren rød, beste karakter er grønn, og ved, varmepumpe, solfangere etc gjør karakteren bedre.

Det er slik jeg har tolket det også, finner det merkelig at de kan oppnå en slik karakter med disse oppvarming metodene. Jeg har bedt megler om kopi av energimerkingsattesten og eventuell dokumentasjon på at huset er bygget etter passivhusstandarden.
   #5
 5 333     Tromsø     1
Siden de skiller mellom energikarakter og oppvarmingskarakter ser jeg ikke problemet:

Beste energikarakter A: Godt isolert, lite/ikkenoe oppvarmingsbehov.
Nest dårligste oppvarmingskarakter ORANGE: De oppvarmingskildene du påpeker, men dette påvirker ikke bokstaven A.
Signatur
   #6
 106     Oslo     1
Karakteren er sier noe om behovet for levert energi til bygget, med andre ord er det en kombinasjon av hvor mye energi som må til for å opprettholde temperaturen i boligen gjennom et år og hvor energi som tilføres/kjøpes til oppvarmingssystemet. Eksempelvis vil en varmepumpe føre til at levert energi reduseres fordi man tilfører strøm til VP som igjen gir 3(ish) ganger så mye varme til oppvarming. Karakteren kan med andre ord bli bedre med en VP(noe den nesten alltid gjør) den slår også ofte positivt ut på energimerkefargen fordi "bonus" varmen anses som fornybar. Fargen sier altså noe om hvilken grad oppvarmingen(rom og tappevann) er fornybar. Elektrisitet og fossil olje regnes ikke som fornybar. Et annet eksempel er vedfyring(eller biobrensel generelt), det anses som fornybart og slår kan slå positivt ut på energimerkefargen, men fordi man har energitap i forbrenningsprosessen(varme ut av pipa) så vil levert energi gå øke. Mulig du har skjønt dette men jeg nevner det fordi det ofte er uklart for mange.

Når det gjelder huset som ligger for salg så må jeg si jeg også syns det virker litt rart. Hvis huset er bygget etter TEK10 og kun har elektrisk oppvarming i kombinasjon med vedfyring så stiler jeg meg tvilende til karakteren, men det kan være det informasjon som er utelatt i annonsen som forklarer det.

Mvh
Folke fra Energiportalen
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 14     Fredrikstad     0
Skal se hva jeg får av tilleggsinformasjon av megler og kommer tilbake med mer info.

Blir skeptisk kjenner jeg, håper jeg tar feil.