6 725    11    0  

Oppgradere til lavenergi/plussenergi fra TEK07

 37     0
Hei, hei alle!

Vi har nylig flytta inn i et herlig hus, en 188 kv.m. som er bygget i 1954 men har en moderne standard som har energikarakter D og oppvarmingskarakter oransje. Mener dette tilsvarer rundt TEK07 i byggforskrift.

Vi har ei vanlig luft-til-luft varmepumpe som kan varme hele huset, men har likevel supplert med et par små oljefylt, elektriske radiatorer på hjul som kan gjøre at vi slipper full guffe i stia liksom.

Tenker på sikt å putte på noen solfangere, vindmølle i takmøne osv. Er kreativ og ønsker beste løsninger for å ta boligen nærmere lavenergi og kanskje null- og plussenergibolig.

Hvilke grep er best? Vi tjener begge ganske godt og jeg antar at vi kan få til gode løsninger der lavt energibruk på lang sikt er viktig, ikke nødvendigvis en noe høy investeringsterskel.

   #1
 106     Oslo     0
Hei prooo,

Du nevner energimerket, men det trenger nødvendigvis ikke beskrive byggets kvaliteter. Jeg antar at varmepumpen er tatt med i betraktningen når boligen ble energimerket, dette vil påvirket energikarakteren og oppvarmingsfargen. Jeg tipper denne boligen ville vært på en rød E eller kanskje F hvis varmepumpen ikke hadde vært med i betraktningen. Hvis vi tar utgangspunkt i det så tilsier det at boligen holder byggestandard som tilsier 70-80 tallet. Jeg oppfatter det som at du mer fokus på miljø enn økonomi med tanke på referanse til null og plusshus. Jeg oppfatter det også som du at du er fornøyd med boligen(konstruksjonsmessig) slik den er i dag, og fokuset må da nødvendigvis ligge på oppvarmingsløsningen.

Er du innstilt på å legge vannbåren varme eller montere radiatorer? Som du sikkert vet vil det være nødvendig for å vurdere løsninger som luft/vann og væske/vann varmepumper og til en viss grad vannmantlet vedovn og solfangere hvis de ikke kun skal brukes til oppvarming av tappevann. Problemet med de nevnte løsningene er at varmepumpen du har i dag fører til at du vil ha en veldig lang tilbakebetalingstid(betydelig lenger en tiltakets levetid) med tanke på at den bidrar i så stor grad.

Hvis du ikke går for vannbåren romoppvarming kan du vurdere anlegg til å dekke tappevann. I dette tilfelle kan man vurdere solfanger eller vannmantlet vedovn. Begge disse tiltakene forutsetter at man har et betydelig forbruk av tappevann. Hvor mange dere er i husstanden og dusjvaner er en viktig faktor.

Når de gjelder vindmølle på taket så vil du være avhengig av en batteribank eller være tilknyttet el-nettet, eventuelt begge deler. Det er noen ytterst få mikroskala "kraftverk" i Norge som er koblet på el-nettet og prisen de får for strømmen er ikke nevneverdig høy. Slik jeg har oppfattet det ser nettselskapene det som en artig kuriositet. Denne typen installasjon eller tilsvarende vil være nødvendig som en del av "pakken" hvis du har ambisjoner om å nå plusshus nivå.

En litt artig løsning hvis pris ikke er så viktig for deg er det som ofte omtales som CHP(Combined Heat and Power). Det fins blant annet en produsent som lager en Stirlingmotor(husker ikke navnet på produsenten i farta) som er fyrt på pellets og leverer både varme og elektristet(ca 60 % varme og va 30 % elektristet). Den typen jeg har sett er antagelig litt stor for ditt behov, men det kan hende det har kommet mindre varianter siden jeg sjekket sist.

Mulig jeg høres litt negativ ut nå men hvis fokuset hadde vært på økonomi så hadde jeg beholdt dagens varmepumpe og kanskje vurdert solfanger eller vannmantlet vedovn til tappevann hvis forbruket er stort nok.

Mvh

Energiportalen
Signatur
   #2
 678     Bergen     0
Tror du må definere litt hva som er målet og hvilke tiltak du mener er gjennomførbare.

Dersom du skal pusse opp/modernisere endel kan det være aktuellt å legge fram til vannbåren varme i form av takpaneler, veggpaneler, viftekonvektor, radiatorer, gulvvarme etc..
Med vannbåren varme blir mulighetene for å produsere varme fra ulike kilder mange slik som solfanger, vedovn, el-kolbe fra vindmølle (lagrer energien som varmt vann og ikke batteri) gjennbruk av varme fra avløpsvann etc.

Dersom det ikke er aktuellt med omfattende oppussing og vannbåren varme må du gå via strøm og se på hvordan du kan lagre denne og nytte den mest mulig effektivt. Da er du forbrukssiden inne på styringer, luftvarmepumper osv. På produksjons siden solceller, vindmøller etc.

Det er jo også mellomløsninger mellom disse.


Signatur
   #3
 5 188     Østlandet     0

Tenker på sikt å putte på noen solfangere, vindmølle i takmøne osv. Er kreativ og ønsker beste løsninger for å ta boligen nærmere lavenergi og kanskje null- og plussenergibolig.

Det beste "miljøtiltaket" i dette tilfellet er å ikke gjøre noe med huset.
All oppgradering av gamle hus er negativt for miljøet (hvis man er miljøfreak).
Det blir masse søppel. Ting må transporteres både lokalt og fra Kina. Produksjon i Kina spyr ut CO2 og partikler til atmosfæren. Håndtverkere kjører bil. Osv, osv...

Det beste for miljøet er vel å fortsette som før siden elektrisiteten er fornybarenergi, dvs vannkraft. Siden dere er velbemidlet så burde ikke strømregningen by på bekymringer heller.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 37     0
Takk, takk alle.

Jeg har selvfølgelig noen tanker selv, da jeg er utdannet arkitekt og nettopp har kommet meg gjennom denne boka: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245013733
Men jeg foretrekker denne boka: http://llrc.mcast.edu.mt/digitalversion/Table_of_Contents_3903.pdf

Men nå arbeider jeg med plansaker - og er ikke helt god på det byggnivået..
Det som jeg tenker mest på er nok en vannmantlet ovn eller solfangere.
Foreløpig er alt på planleggingsnivået, men dette må da inngå i en større omlegging til vannbåren varme - eller kan vannmantelen kobles rett til varmtvannsbereder/vanntilførselen?

Nevner også at huset er etterisolert på både takflater og i alle vegger. Kledningen er også ny fra 2010.
Hva er kostnad på vannbåren varme i huset? Hva er kostnad på vannmantlet ovn?

Mvh
   #5
 678     Bergen     0
Vi moderniserer vårt hus bygget i 1957. Vi satt vannmantlet vedovn på kjøkken, ca 20.000,-? og ny pipe, ca 30.000,- inkl montering av pipe samt til vedovnen.

I tillegg kommer å trekke rørføring til teknisk rom.
Vedovnen kan kobles kun mot varmt vann, det kan og solfanger, men besparelsen blir jo da begrenset til vv forbruk.

Hos oss har vi/kommer til å jobbe i de fleste etasjeskiller. Noen steder tar vi ned himling og legger gulvvarme undenifra, andre steder tar vi opp gulvet. Dette gir også muligheter for spotter, ventilasjon, utbytting av røropplegg etc.. mao baller ting fort på seg og kostnaden til ovn, tank etc blir etterhvert en forholdsvis begrenset del av prosjektet.

Dersom du ikke skal snu huset på hodet er det lurt å begynne med å se på trekkemuligheter for rør som ikke medfører for mye riving og gjennoppbygging.

Dersom man f.eks kan varme varmtvann samt ha en eller fler godt plasserte viftekonvektorer har man kommet langt. Legger men tilrette for at badene kan varmes vannbårent ved neste renovering har man kommmet ennå lenger.

Noe som fanger en litt er at dersom man ønsker god solvarme og varmepumpe drift ønsker man å distribuere varmen på lavest mulig temperatur. Det vil si at jo bedre varmeavigelsen er, jo lavere temperatur trenger man på det sirkulerende vannet med tilhørende bedre driftsforhold for sol og varmepumpe.

Jeg ønsker deg på alle måter lykke til, men når jeg ser hvor altomfattende det har blitt hos oss ville jeg tenkt meg godt om med å gjøre noe slikt i et hus som man opfatter som å være i god stand allerede.

Hva er strøm/olje og vedforbruk nå?
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 37     0
Hei, hei

Takk for godt svar. Jeg er som nevnt foreløpig på "serviettstadiet" eller tenkestadiet og leker med tanken på å gjøre et flott oppusset hus fra 1954 enda mindre avhengig av fossilt brensel og høyverdig energi (elektrisitet) til oppvarming.

Kjenner ikke til regninger på strøm, fordi vi ikke har fått en strømregning enda.
Vi har kun bodd i huset i et par uker. Blir nok klokere ut i 2014 :)

Takk også for konkrete priser og detaljer på vannmantlet vedovn, dette er nok det mest aktuelle i den nærmeste tiden.

Mvh
   #7
 5 188     Østlandet     0
Hvis huset er nyoppusset så er det vel litt drastisk å bryte opp gulvet for å legge rør?
Elektrisk strøm er jo veldig miljøvennlig og billig, så hvorfor vil du gå over til vedfyring?
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 37     0
Hehe.. Neida, det er ikke snakk om å bryte opp gulvet eller å gå bort fra elektrisk energi til varme enda. Alternativene til elektrisk energi til varme må anlegges først.

Hvis jeg kan bruke jordvarme, vindenergi, solvarme eller hva-det-skal-være til å varme hus og husets varmtvann vil huset bruke mindre elektrisitet - og det er det viktigste.
   #9
 5 188     Østlandet     0
Er det miljø enn økonomi som er din drivkraft?
Signatur