HSt
   #11
 34 596     Lillestrøm kommune     0
Jeg tror ditt forslag med en vannmantlet ovn og gjerne solfanger til dette kan være en god løsning.  Du kan få nyttegjort noe varme rudt i huset med f.eks. en hånkletørker på badet og en viftekonvektor uten å måtte legge om gulvene. 

Jeg planlegger noe slikt etterhvert og tror våre måle er forholdsvis like, hvis en får ned løpende energikostnader så er dette noe som sparer både seg selv og miljø. Hvis en ikke trenger å lånefinasiere dette så er det lettere realiserbart og en vil ikke nødvedigvis krevet at dette er den beste pengeinvesteringen en har gjort.