6 072    3    0  

TEK 07 og vinterhage

 651     Sunnmøre     0
Har tegninger på et hus tegnet etter gammel forskrift. Her er det inntegnet en vinterhage i tilknytning med huset med med vegg og dør mellom denne og stuen/boligen.

Vil denne vinterhagen kunne holdes utenfor i forhold TEK 07 og krav til energitap?

   #1
 178     Halden     0
Ja, men den må da være uoppvarmet og luftet. Luftinga kommer fordi den ellers vil gi store mengder kondens. I tillegg vil dere være nødt til å bygge veggen mellom vinterhagen og resten av huset som en vanlig yttervegg.
   #3
 178     Halden     0
Nei vinterhage er noe upresist, men sesongforlenger er ikke noe praktisk navn..

Ifølge de leverandørene jeg snakket med i vår er det få som velger å bygge slik at de kan stå varme hele tiden. Grunnen er rett og slett at det blir for dyrt. Jeg hørte aldri priser, men økningen kommer av to grunner. Den ene er at det må mer avanserte glass til. Den andre grunnen er at belastningen blir større, derfor må rammeverket ha større dimensjon.