9 443    14    1  

TEK10 - varmepumper og 57m2 vindusflate

 16     1
fra å sitte fornøyd i en krork og strikke grytelapper befinner jeg meg nå i byggherre-situasjon.

jeg bygger opp igjen en forsamlingssal med tilstøtende rom etter en totalbrann. Papirer, tegninger mm er nå på vei inn til kommunal godkjenning, men så er det dette med ventilasjon, tetthetskrav osv som er vrient.

bygget består av to "kasser", den ene er salen, 7x11m takhøyde start ca 4 og opp til 8 (57m2-vindusflate)
den andre "kassen" omtrent like stor men med 2 etg og mer normale bo-takhøyde og normale vinduflater i rommene.

hvordan ungå, omgås kravet for ventilert-utvekslings-luft og en kostnad som sprenger forsikringsoppgjøret.

Bygg-ansvarlig bber meg finne ut av om  det mulig å kunne tilfredstille tek10 krav (hva nå det er)med bruk av ventiler og 2 varmepumper?

hvem spør jeg og hvor henvender jeg meg for å få klare svar i alle slike byggeting-regler?
Signatur

   #1
 3 412     Akershus     0
Brann er kjedelige saker.  Håper det går greit å bygge opp igjen forsamlingshuset.
Bygg-ansvarlig bber meg finne ut av om  det mulig å kunne tilfredstille tek10 krav (hva nå det er)med bruk av ventiler og 2 varmepumper?


"tek" har noe med tekniske krav til byggverk å gjøre, "10" er forkortelse for "2010", og sammen blir "tek10" et gjeldende sett med krav og anbefalinger om hvordan man skal bygge gode, trygge, varme hus.  Når man søker om byggetillatelse må man vise at man tilfredsstiller disse kravene.

Tek10 er skrevet på en noenlunde forståelig måte.  Den er tilgjengelig her, sammen med en forklaring:
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/

Et av mange temaer som tas opp i Tek10 er energiforsyning.  Spørsmålet ditt om varmepumper henger sammen med kapittel 14.7.  Der står det blant annet:

§ 14-7. Energiforsyning
(1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.
[...]
(3) Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
[...]

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/14/7/

Så bygningen din kan IKKE varmes opp utelukkende med olje (eller kull).  Den kan heller IKKE varmes opp utelukkende med strøm, for det er "direktevirkende elektrisitet".  Så man må bruke bioenergi, fjernvarme eller varmepumpe til minimum 40 % av oppvarmingen.  I ditt tilfelle er det alternativet med varmepumpe som er bragt på banen, og det høres veldig fornuftig ut. 

Man må derfor sannsynliggjøre at minst 40 % av oppvarmingsbehovet kan dekkes av varme fra varmepumper.

De som tegner bygningen skal regne ut et forventet oppvarmingsbehov, basert på størrelse, tykkelse og lengde på vegger, antall vinduer og lignende.  Så må noen sjekke om det lar seg gjøre å dekke inn 40 % av dette med varmepumper. 

Varmepumper er fine greier: Mens en vanlig varmeovn bruker strøm til å lage varme, bruker en varmepumpe strøm til å pumpe inn varme fra luften utenfor, fra en borehull i bakken, fra ledninger gravd ned litt nedi bakken, eller fra ledninger i sjøen.  Dermed får bruker man bare omtrent en tredjedel så mye strøm som en vanlig varmeovn ville brukt på å varme opp huset like mye.  Myndighetene insisterer altså på at hvis vi bygger nye hus må vi ihvertfall et stykke på vei varme dem opp på en måte som i det lange løpet kan bli billigere enn strøm. 

I tillegg vil dere ganske sikkert ønske dere balansert ventilasjon, som går ut på at ny luft frisk som trekkes inn i bygget av ventilasjonssystemet blir varmet opp av lufta som er "brukt" og pumpes ut igjen. 

"Gammeldags" ventilasjon, der man pøser varm og god luft rett ut til kråkene gjennom ventiler i veggen, anbefales ikke lenger. 

Det er nok greiest at du finner en leverandør av varmepumper i nærheten hos deg.  Hun eller han vil kunne si noe om hvor store varmepumper dere vil trenge.  Det er mulig å svi av mye penger på varmepumper, spesielt hvis det blir snakk om borehull.  Sørg for at et alternative med luft/luft-varmepumpe (en varmepumpe som henter inn varme fra luften utenfor, uten borehull) blir med i vurderingen. 

Luft/luft-varmpumper koster ikke så ille mye.  Dere trenger kanskje 2-4 stykker, til en pris på kanskje 20 til 30 tusen pr stk. 
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 16     0
takk for fyldig svar KarstenBeate.

oppbygginen manler ca 1 mil. Forsamlinglokalet var gammelt og forsikring dekker ikke så mye av alle nye bygge krav som har kommet etter at bedehuset ble oppført på 1920 tallet...  Derfor så må det hele tiden knipes så godt det lar seg gjøre

Balansert ventilasjon er ikke aktuelt for kostnadene ved å instalere det gjør at vi like godt kan glemme byggesatert.
52m2 vidnusflate gør at "storsalen" ikke tilfredstiller tek10, men at det blir desto viktigere at "bo-"delen gjør det. Det er lagt inn vedovn, strømoppvarming og luft til luft varmepume i begge rom.

------
Det er noe rart med tanken på å arbeide, være og bo inne i en plastpose. Det skremmer meg. Hvis strømmen går og huset er tett så virker dette veldig ugunstig. At man ukritisk nå skal sette opp støyproduserende annlegg utenfor bygningen (på vegg eler på tak) for å produsere varme er også for meg helt uforståelig. Noen svarer at sett den bare på en vegg du ikke er ved så høres den ikke.... (jeg hører naboens?!!! og jeg hører den som står på aldershjemmet...)

Jeg forstår at moten tilser at ventiler som slipper inn kald luft og at man fyrer for kråka er utdatert, men jeg ser ikke det gunsitge i de nye kravene annet enn ide om å spar energi (og å øke soppdallese i kondensområder i byggkontruksjonen fordi det er rare mikrober i det å leve i en plastpose) Smile

Alle mine instinkter sier  at dette "nymotens-tetthet" er feil... men jeg lager frsikluft tilførsel gjennom grunnmursrør til vedovn og skal forsøke å plastre igjen enhver ventil. og det blir vist plast belagt på begge sider av veggen..... Men jeg kommer nok til å sove med vinduet oppe!  8)

jeg vil gjerne belæres
for det må være noe jeg ikke skjønner siden jeg syns dette er helt merkelige krav.

Det med støy, at det er greit, virker helt utrolig merkelig!
Signatur
   #3
 130     0
Hvordan var det gamle huset varmet opp? Kun ved? I så fall forstår jeg at du tenker at dette blir dyrere, i hvertfall hvis arbeidskrafta som går med til å lage ved og fyre den opp er gratis.

Hvis det gamle huset ble fyrt med noe som koster penger så burde det jo være mulig å betjene et lån med de innsparte fyringskostnadene?

Dagens krav til isolasjon og tetthet er for at man skal varme opp husene uten fossile brensler og bruke mindre av den verdifulle elektrisiteten. I dag er det få som vil prioritere å hugge ved selv og ta jobben med vedfyring døgnet rundt, det tar for mye tid og krefter. Folk flest vil ha et system som passer seg selv med dagens krav til bokomfort. Og hvis du ikke vil fyre for kråka må det nok til et ventilasjonssystem med varmegjenvinning.

Hvis budsjettet er sprengt kan dere kanskje tenke på å krympe takhøyden eller knipe inn på arealet for å komme ned i kostnader? Dere kan vel tenke litt andre løsninger enn en kopi av det som brant? Redusere vindusarealet? Bedre med litt mindre bygg enn intet??
   #5
 3 412     Akershus     0

Det er noe rart med tanken på å arbeide, være og bo inne i en plastpose. Det skremmer meg.


Omtrent alle hus de siste 50 årene er tettet med plast.  Dermed kommer ikke varm, fuktig luft innenfra ut i de kaldere delene delene av veggen, og dermed blir ikke fuktigheten fra lufta kondensert til vann slik at sopp og annet kan leve. 

Om du er bekymret for sopp og slikt, kan du altså slå deg til ro med at faren for slikt er mye mindre i et moderne hus enn det var 80 eller 100 år siden.

Man har rett til følelser, og det er ikke alltid lett å skjønne hvordan følelsene er oppstått.  Så om du er bekymret for følelsen av å være i en "plastpose", så kan det være greit om du tar en tur innom noen hus som er bygget de siste 50 årene og kjenne etter hvor mye "plastpose-følelse" du får.  Kanskje følelsen kan gå over. 

Om du er bekymret for at plasten kan brenne, så husk at dagens hus stort sett er bedre sikret mot brann enn et hus som er 50 eller 100 gammelt.  For eksempel har jeg leieboere, og veggen mot leieboerne er bygget slik at den motstår brann i en halv time.  Så hvis det skulle oppstå brann hos en leieboer, i samme hus som jeg selv bor, så har jeg likevel en halv time fra brannalarmen går til familien er ute.  "Plastposen" du tenker på ligger bak vegger, og har knapt noen som helst innvirkning. 

Det er trist om dere ikke får muligheten til å få inn balansert ventilasjon.  Dette koster riktignok noen titusener, men det gir en praktisk, komfortabel, sunn, enkel løsning på utfordringen med å skaffe mange personer frisk luft uten at de sitter i kald trekk.  Jeg vil anbefale at dere snur og vender på andre deler av budsjettet før dere kutter her.  Om det er tradisjon for arbeid med vedfyring, kanskje det finnes noen som kan gjøre arbeid med bygging av huset i stedet, for eksempel maling, gulvlegging eller slikt?  Her er det endel å spare. 


At man ukritisk nå skal sette opp støyproduserende annlegg utenfor bygningen (på vegg eler på tak) for å produsere varme er også for meg helt uforståelig. Noen svarer at sett den bare på en vegg du ikke er ved så høres den ikke.... (jeg hører naboens?!!! og jeg hører den som står på aldershjemmet...)


Dette har jeg full forståelse for.  Boksene man setter opp inne og ute lager lyd og de er ikke veldig vakre. 

Hadde budsjettet deres vært større, ville jeg anbefalt at varmen inne fordeles utover via rør med varmtvann lagt ned under gulvet.  Det er støyfritt og også på alle andre måter behagelig.  Siden det vel blir snakk om å bruke en billigere løsning med luft-til-luft varmepumper, så pass ihvertfall på at dere får inne-deler som prøver å gjøre jobben sin så stille som mulig.  Stikkordet er "inverter", som i praksis betyr at jo mindre behov det er for oppvarming, jo langsommere og stillere vil viften gå, og den slår seg av når den ikke trengs.  Tenk på det som en termostat som ikke bare styrer av/på men også hvor-fort. 

Håper dere blir fornøyd med det nye huset!
Signatur
   #6
 425     0
Spør du av ren nysgjerrighet, eller skal dere selv stå som ansvarlige for prosjekteringen. Et forsamlingslokale med bo-del og 2 et. er i dag et ganske komplisert bygg og går en etter boka kreves det fagfolk.
  (trådstarter)
   #7
 16     0
Forstår godt at du undres Arn83

Jeg spør av rent vitebehov og nyskjerrighet, men ikke desto mindre så skal bygge stå tett under tak før vinter"stormene" setter inn :-)

jeg (som eier av firmaet, som eier bygget) har plutselig blitt byggherre. Jeg er ikke den som utfører arbeidet da det er en entrepenør med de de rette .... å hva heter nå det igjen... "sertifiserienger" (?)...kvalifisereinger eller hva det nå heter alt sammen som komunnen krever for å ta tak i en slik byggesøknad

Byggtegningene ligger inne til behandling nå og er forventet kommunens godkjenning innen tre-fire uker... takstolene kommer i uke 42 og grunnmuren støpes i september.

Jeg trenger viten fra flere hold. En stakkars ansvarshavende har ikke forpliktelse til å gi meg den informasjon jeg trenger. så jeg må søke "rundt forbi"

Bygget er tegnet med to varmepumper. luft til luft.
tre ildsteder og el- varme -  Men det er fremdeles mye jeg lurer på ....

Kan en varmepumpe stå 7 meter opp på vegg i en sal der motsatt vegg er 3,5 ....
Dere her inne som har viten kan svare Smile Dere som har synspungeter kan lære meg masse av hva jeg bør tenke på.

Signatur

  (trådstarter)
   #8
 16     0
takk for mer info KarstenBeate,

Jeg har litt andre erfaringer fra hus og hva som er helsebringende og fungerende ventilasjon. det gjelder både offentlige bygg av nyere dato, eks skoler hvor ungene våre får astma problemer, og nyere bygg med fukrutvikling i ytterveggkonstruksjoner som ikke oppdages før skader er omfattende.

Jeg erfarer nyetablerte boretslag der ventilasjonskrav skaper så mye problemer at man må bo i lukt fra stekt laks og bacon... Og så kan man jo selvfølgelig skylle på dårlige håndtverker og kunskapsløse montører.... Ok. men de alle har handelt i god tro og ingen av opdragsgiverene har ønsket seg så mye problemer som de har fått...

Derfor er alle kontruktive innlegg her med på å øke min viten og min evne til å vurdere de forslag som blir presentert på mine faktsike byggemøter....

NOen  balansert ventillasjon blir det ikke da konstnden for å få det instaler er blitt fårespeilet til 300.000,- som er noe ganske annet en noen titusner...

jeg trenger varmepumper som håndterer -35 over perjoder av noen uker....

Ja--- Det er en del utfordringer Wink
Signatur
   #9
 314     0
Forstår jeg riktig, dere vil bygge et forsamlingslokale som skal fylles med folk, uten å  ha skikkelig ventilasjon?  Det er i mine øyne å be om trøbbel. Folk kommer til å få hodepine, bli klamme og svette osv. Om dere satser på inntekter i form av utleie vil iallfall ryktet om elendig inneklima kunne spre seg fort, og således redusere inntektene deres betraktelig.
God ventilasjon er i mine øyne det aller viktigste i et lokale beregnet på mye folk.

Du får ikke luft til luft varmepumper  som gir bra varme i 35 minusgrader. Mitsubishi har pumper som regnes som noe av det beste mtp varmeutvikling i lav utetemp, og min erfaring med en slik er at de funker  greit ned til ca. 25 minus. Faller tempen under dette er dere avhengig av annen oppvarming, og bør slå av pumpene for  å begrense slitasjen på de.
De eneste varmepumpene som fungerer i så lav utetemp er vel bergvarme, eller vann-vann pumpe om dere ligger i nærheten av sjøen (antar dette er langt unna sjøen med så lave vintertemperaturer).
   #10
 3 412     Akershus     0

jeg trenger varmepumper som håndterer -35 over perjoder av noen uker....


Det du trenger er vel et hus som er varmt og godt uansett hvor kaldt det er ute.

Å installere varmepumper som gir god, billig varme 95 % av tiden og i tillegg ha noen enkle elektriske panelovner som kan brukes på de mest ekstreme dagene er en effektiv løsning.  Skal man ha varmepumper som virker godt HELE tiden i stedet for 95 %, blir det veldig mye dyrere.


Kan en varmepumpe stå 7 meter opp på vegg i en sal der motsatt vegg er 3,5 ....


Ja, det kan den.  En varmepumpe har en innebygget vifte, og den skaper godt med sirkulasjon i luften.  Å få varmepumpen et stykke opp i høyden vil gjøre at man slipper å sitte nært viften.  Det er greit både med hensyn til "motvind" og til støy.  Håper din lokale leverandør har sett på tegningene og vurdert hva som vil være den beste plasseringen. 


NOen  balansert ventillasjon blir det ikke da konstnden for å få det instaler er blitt fårespeilet til 300.000,- som er noe ganske annet en noen titusner...


Hvis noe man trenger ser ut til å måtte koste mye, kan det være greit å ta en prat med noen alternative leverandører.  Kanskje kan man velge billigere produkter, eller kanskje går det an å finne en eller annen kreative løsning for å få ned kostnadene. 

Signatur