19,907    10    1  

Trykktesting pålagt eller anbefalt?

 19     Møre og romsdal     0
Er i tvil om jeg må (og evt når) trykkteste huset mitt som er under bygging. Naboen som også bygger fikk trykktestet sitt så snart afaltplater og windbreak var på. Ser ikke poenget med det siden windbreaken senere blir punkter når vinduer og elrør skal inn. Det må da være det ferdige huset som er interessant å teste siden det er sluttresultatet som teller?? Og er trykktesting nå pålagt å utføre?

   #1
 358     Barteland     0
Det er så vidt jeg vet ikke et krav, men anbefalt for å sikre at lekasjetall ikke overstiger 2.5 vekslinger pr time. Du må huske på at jo bedre vindsperre er, jo mindre strømregning får du! Og det er ikke rent lite heller, får du huset ned i rundt 1 veksling pr time tilsvarer det en økning fra 20 til 32!!cm isolasjon på energiforbruket.

En annen sak er at vindsperre ikke skal perforeres, alle gjennomføringer ut i vegg skal gjøres FØR kledning kommer på og tettes enten med ferdige mansjetter eller fugemasser etc.

Når det gjelder dampsperre så skal den iallefall IKKE perforeres, med dagens isolasjonsmengde (tykkelse) i vegger vil den varme inneluften ha et større område å kjøles ned på i veggen og dermed kondenseres. Faktisk er det teoretisk slik at en 1mm tykk glipe over 7 meter av dampsperren i tak vil kunne akkumulere opp mot 700 liter vann i løpet av en normal vintersesong..
Signatur
   #2
 3,955     0

Når det gjelder dampsperre så skal den iallefall IKKE perforeres, med dagens isolasjonsmengde (tykkelse) i vegger vil den varme inneluften ha et større område å kjøles ned på i veggen og dermed kondenseres. Faktisk er det teoretisk slik at en 1mm tykk glipe over 7 meter av dampsperren i tak vil kunne akkumulere opp mot 700 liter vann i løpet av en normal vintersesong..


Hva begrunner du dette utsagnet med?
Hvor får du 700 liter fra?

Det kommer HELT an på bruken av rommet der den såkalte sprekken er, hvordan avtrekken er samt x antall andre faktorer som spiller inn..
   #3
 9,677     Kysten     0
Han skriver opp mot 700 liter.

Når det gjelder trykktesting er det i din egen interesse at det blir utført. Det pleier å utføres trykktest (dersom det utføres) når vindsperren er tett. Tømrerne er dem som er ansvarlig for at huset er tett nok ok de kan sjekke eletrikere og rørleggere feks om dem har gjort noe krumspring som har ødelagt tettheten. Er det du som må betale for dette? I så tilfelle kan du like gjerne kjøpe en enkel trykktester og selge den når du er ferdig.
   #4
 358     Barteland     0
Jeg tar det tallet fra byggforsk, husker ikke hvilket blad jeg leste dette, men som poengtert så er jo dette teoretisk og klart det er mange faktorer. Jeg hadde selv en enebolig fra 80 tallet med masse hull i dampsperra opp mot kaldloft, aldri fuktproblemer der.
Signatur
   #5
 7     Vesterålen     1
Det er pålagt.
Huset SKAL tetthetskontrolleres. Det er vanlig å midlertidig tetthetskontrollere etter vindtett er ferdig, men før bordkle/takplater monteres, slik at tilgang til eventuelle områder med lekkasje er mer tilgjengelig for utbedring.

Selve tetthetskontrollen som viser om huset er tett nok, skal ifølge standard NS-EN 13829 gjøres ETTER at klimaskjermen er ferdig, det vil si etter at siste dører er montert, bordkle, tak 100% ferdig. Pr idag skal dette gjøres av byggefirma, men ifølge overgangsordningen i TEK-10 skal dette fra 1.juli 2012 utføres som en uavhengig kontroll av 3-part.
Be gjerne om rapport på selve utførelsen, da den viser om det er gjort iht gjeldende standard.

   #6
 27     Sunnmøre     0
Eg skal bygge nå iløpet av 2012 ,,og arkitekten min sier at det skal trykk testes 2 ganger.
1 gangen er når plasten er kommet på plass, og 2 gang er etter alle vegger / takplater osv er på plass.
Poenget er at dersom du bare tester helt til slutt og ikke huset er skikkelig tett er det litt sent å gjøre noe med saken.. ( uten å rive av igjen platene da)
   #7
 3,955     0
Ingen krav til antall målinger, bare at man skal ha en godkj. måling - dvs dokumentasjon på at bygget er under 2,5.
At det i praksis bør være minst 2 målinger av de grunnene til arkitekten din skriver, er smart, men ingen krav...

   #8
 1,015     Revetal     0
Det skal jo uansett ha vært gjort rimelig mange og store feil for at ikke den testen blir bestått. 2,5 er jo  som å ha et vindu åpent...

Skjønner ikke hvorfor ikke kravet her har blitt skjerpet vesentlig. Mange nye bygg idag hvor de som bygger er nøye havner ned på rundt 0,5. Kravet på 2,5 er så svakt at det gjør fortsatt ingenting om man slurver her og der, men huseier har ikke noe å klage på fordi det fortsatt er innenfor kravet.
Signatur
   #9
 356     Nordland     0
Eg skal bygge nå iløpet av 2012 ,,og arkitekten min sier at det skal trykk testes 2 ganger.
1 gangen er når plasten er kommet på plass, og 2 gang er etter alle vegger / takplater osv er på plass.
Poenget er at dersom du bare tester helt til slutt og ikke huset er skikkelig tett er det litt sent å gjøre noe med saken.. ( uten å rive av igjen platene da)


Jeg regner med arkitekten din mener at det skal trykktestes når vindsperra er kommet på.? (ikke plast)

2 gang skal det trykktestes når alt av plast og gjenomføringer av ting og tang er utført!