4 981    2    0  

Varmeløsning i nybygg - nye krav

 336     Nesodden     0
Hei


skal bygge 4 leil i rekke ov er2 etg, består av to på 84 m2 BYA og to på 64 m2 BYA.
Tot BRA 296 m2 over 2 etg.

Jeg har valgt å beregne hele bygget under ett da det for meg virker mest fornuftig ift at leiligheter deler vegger og dermed tar høyde for færre yttervegger.

Jeg skal nå bregne totalt strømforbruk basert på varmekabel i 1 etg + tappevann.

Noen som kan rettlede meg litt, er helt på upløyd mark?

Har beregnet at det skal v kabel i 1. etg og ikke 2. etg. 
I 1. etg viil det legges v-kabel i 117 m2

Husene er tette, lekkasjetall på typisk 0,6
Vegger med 25 cm isolasjon
Isolert såle mot fjell

Et tall som har dukket opp som jeg ikke helt skønner er varmebehov per m2, det jeg fant er
Romoppvarming 54 kWh/m2
Tappevann 30kWh/m2

Noen som kan forklare meg om dette er tall jeg kan bruke?
Imøteser all hjelp.

LoA
Signatur

   #1
 663     0
Hei. Bygger du nytt hus etter tec 07 som ikke er lov lengre ;D så kan du regne ca. 3-4kw pr. 100m2. Det spørs hvilken område du ligger i. Vi snakker da om ned til minus 15 grader.
Tallene du nevner må være w/m2. Vet at elektrikkere bruker en tommel regel på 60w/m2, men erfaringsmessig så blir dette litt overkill, men som nevnt så må du ta høyde for hvor du bor.

dvs. varmer du opp hovedetg. plan så trenger du ikke/lite tileggsvarme på loft, men legger du til 1 kw på de værste dagene så burde dette holde.

litt generelt dette men skal du ha det mer nøyaktig må du nok få noen til å beregne huset ditt.   #2
 806     0
Lekkasjetall 0,6 er tett ja. ;D

Lukter skoleoppgave av dette ;D
Signatur