108    4    0  

Bruke foreldres interne forkjøpsrett, for videresalg til en selv

 23     0
Kan jeg bruke mine foreldres interne forkjøpsrett til å kjøpe bolig i deres borretslag?

De bor i et attraktivt borretslag i en leilighet, et rekkehus i samme brrl ligger ute for salg, og noen med Obos ansenitet fra 1983 har meldt forkjøpsrett. Kan jeg da få mine foreldre til å melde intern forkjøpsrett, hvorpå de går inn i et bud, for så å overdra boligen til meg i rett nedadgåpende linje, etter kjøp? De vil jo da fortsette å bo i sin leilighet uten en reel intensjon om å overta rekkehuset.

Vil anta at det kanskje er uglesett, men kan ikke se at det er ulovlig. Kan heller ikke se at de kan bli tvunget til å selge sin opprinnelige leilighet selv om de brukte forkjøpsretten, men aldri endte opp med å bo der. Noen som vet?
   #1
 20 743     Akershus     0
Vet ikke. Uansett, om eiendommen er atraktiv, så kan det kanskje være en opsjon at de kjøper og flytter uansett?

Har du noen mulighet til å overta deres ansiennitet?
Signatur
   #2
 3 414     0
Det går som regel ikke å eie mer enn en enhet i et borettslag, dermed vil ikke planen din fungere.
   #3
 20 743     Akershus     0
Jeg skrev «flytte" i betydningen selge det en har og bruke ansienniteten for å vinne noe bedre. Du tenkte kanskje på at anienniteten ikke kunne videreføres så lenge en bor i borettslaget? Det har du nok rett i.
Signatur
   #4
 4 257     akershus     0
Det ville være mer enn merkelig om går, da ville man i såfall pulverisert hele tanken bak OBOS. Du kan ikke engang arve dine foreldres OBOS medlemskap lenger enn til fra datoen du selv er født, nettopp for at det ikke skal spekuleres. Eneste muligheten er om de hadde overdratt leiligheten til deg og bydd på den andre leiligheten, men da vil de ikke ha forrang som eksisterende medlem i borettslaget i og med at de ikke lenger bor der og det tror jeg teller foran utenforståendes ansiennitet.