131    2    0  

Fjerne sportsbod. Noen juridiske implikasjoner?

 3     0
Har en garasje med sportsbod i enden. Lettvegg med dør som jeg tenker å fjerne for å kunne få plass til to biler etter hverandre inne i garasjen. Vil denne ha noe juridisk å si? Huset er bygget i 1989, ikke nybygg. Er noen lov som krevet at jeg beholder boden?

   #1
 424     0
Du må sjekke reguleringsplanen men det er lite sannsynlig at det ligger noen begrensninger her, spesielt hvis det er snakk om enebolig med frittstående garasje.

Om du disponerer det fullt ut som garasje eller slik arealdisponering er i dag vil være opp til deg
HSt
   #2
 16 485     Sørum     0
I flere TEK forskrifter så er vel sportsbod et krav det er den som gjelder fra byggeåret som gjelder ditt hus.

Rent praktisk kan boden være med å stive av og forankre carport så pass på at den ikke blåser bort