239    5    0  

Fravikelse avstandskrav til nabo - søknad og tvangsmulkt.

 1     0
Hei, dette blir langt, takk til de som tar seg tid.

Lurer litt på hvordan vi skal forholde oss fremover til nabo som har bygget ulovlig.

Nabo grov opp tomten sin mot oss for ca 5 år siden for å lage ny drenering rundt grunnmur grunnet vanninntrening. Helt greit.

Så laget han en 3 meter høy støttemur som han forankret i husvegg. Den går direkte mot oss og tar så en 90 graders sving langs grenselinjen mot oss med en avstand på 32 cm fra grensen. Denne støttemuren kom opp raskt ved hjelp av to polakker og innen vi ble klar over hva som kom opp i grenselinjen så var muren 2 meter høy kloss i grensen. 

Vi tok kontakt med nabo og lurte på om han ikke skulle søke og nabovarsle oss, men det hadde han ikke tenkt på. Og vi fikk etter hvert noen tegninger på utvidelse av hus som han ville bygge. Resultatet av tegningene ville blitt utvidelse av huset til 1 meter fra grensen og slik han hadde lagt det opp ville vi fått en 6 meter høy fasade rett foran vindu. Tap av lys og utsikt. 
Vi protesterte og etter en samtale langs gjerde rev han litt av muren langs oss ned til 1,6 meter og han ville da lage bod langs fasaden istedet. Vi tenkte vel på å beholde noe naboforhold og sa det var en rimelig løsning i forhold til tidligere planer.

Så går det 2 år uten at det skjer noe og når de benytter tomten sin på den siden og i den høyden som det er blitt nå etter terrenghevingen så ser de rett inn i kjøkkenet og helt inn i stuen på motsatt side av huset vårt. Særlig svigerfar i huset der står gjerne utenfor å stirrer inn. Ubehagelig!

Så smalt det inn nå et nabovarsel i Altinn uten at vi har hørt noe på andre måter. Nå skal det søkes om å få legalisert ulovlig terrengheving og ulovlig støttemur. Det viser seg at kommunen har fått varsel om at de har bygget støttemuren sin over naboen bakenfor sin kloakkledning som går langs tomten deres før den går inn til oss akkurat der støttemuren står. 

Og da kommer spørsmålene mine for vi tok kontakt med ansvarlig søker for å høre mer om søknaden som bestod av 4 fattige linjer i nabovarselet. Han hadde inntrykk av at vi hadde samtykket til det som nå er bygget.

Er vi forpliktet til noe som helst overfor nabo etter samtalen vår over gjerde for 2 år siden? Vi føler vi ikke er det etter som vi nå er blitt observant på hvor mye innsyn det er blitt. Vi syns det er en vesentlig ulempe for oss.

Kan han søke i det hele tatt nå når vi ikke samtykker til fravikelse fra avstandskrav til nabo?
Må han ikke søke dispensasjon fra dette?
Kan han utelate merknadene vår fra en eventuell søknad slik at det ser ut som vi ikke har bemerket noe? Sendt inn gjennom Altinn.
Om han søker om dispensasjon skal vi da nabovarsles på nytt slik at vi kan uttale oss om dispensasjonssøknaden?

Takk for at du tok deg tid!   #1
 674     0
Han kan søke om dispensasjon mot deres tomtegrense, men deres kommentarer SKAL legges ved. Det vil bli avgjørende for innvilgelse eller ei.
Ikke tenk på hva som ble sagt tidligere, det er nå det gjelder.

Hvis du er interessert kan du selv be om innsyn i alt av dokumenter han leverer inn til kommunen. Jeg vil sterkt anbefale det for å se om dine kommentarer ikke tilfeldigvis "forsvinner"
jaf
   #2
 5 470     tromsø     0
Ikke vær for snill. Den nye løsningen vil stå i 100 år. Be om hjelp fra kommunen om hvordan dere kan skrive en merknad skriflig i Altinn. Det trenger ikke være så grovt, bare at det ikke er fulgt normal saksbehandling og at dere savner å kunne få innsyn i dokumenter. Det er vel 2 meter avstands krav på hus og mur er det vel 1 meter.

Har selv en mur slik du beskriver og et utbygg på samme høyde. Måtte flytte stuevinduer, for ikke å se rett i nabovegg.

Det er ikke sikkert kommune gir dispensasjon. Eventuelt må dere samtykke og gi ønske om dispensasjon skriflig.
   #3
 674     0
Klage sendes vel bare på mail til plan og bygningsetaten? Det er slik jeg har hatt min korrespondanse tidligere.
   #4
 3 219     Asker     0
Bør jo også bli en diskusjon med tanke på brannsikring. Merk også at saksbehandlingen av ettergodkjrnning i utgangspunktet skal ha samme krav som ny søknad. Dvs at det hverken er strengere eller mildere (tilgivelse) krav til søknaden.

Et bilde/tegning ville følgelig hjulpet.
Signatur
   #5
 3 719     0
Såvidt jeg husker så er kravet i forbindelse med dispensasjoner fra pbl 29-4 at det skal foreligge et skriftlig og utvetydig nabosamtykke på vedtakstidspunktet.

Så dere står i følge plan og bygg fritt til å trekke samtykket når som helst før de gjør vedtak.

Privatrettslige forhold kan innvirke her, men det bryr ikke plan og bygg seg med.