1,634    1    0  

Hjelp til utfylling av Ansvarsrett/samsvarserklæringer/kontrollerklæringer.

 323     0
Står som ansvarlig søker for byggesak og trenger litt hjelp til utfylling på ansvarsrett.

De ansvarsrettene vi har er:

Ventilasjon
Murer
Tømrer
Rørlegger
Våtrom

Papirene fra ventilasjon og rørlegger er greit. For de fyller ut selv. Men Fra Murer, tømrer og våtrom må jeg fylle ut. 
Selve utfyllinga er greit, men hvor skal det krysses av der det står: "Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved:"

HAr altså 4 valg:

1) "Søknad om rammetillatelse"
2) "Søknad om igangsettingstillatelse/ett- trinns søknad"
3) "Søknad om midlertidig tillatelse"
4) "Søknad om ferdigattest"

   #1
 14     Ski     0
Hei, samsvarserklæringen skal foreligge ved midlertidig tillatelse eller ferdigattest. Kontrollerklæringen skal leveres inn av kontrollerende på våtrom/lufttetthet ved midlertidig tillatelse eller ferdigattest.
Kryss av både i 3 og 4 så har du muligheten til å søke om midlertidig brukstillatelse på prosjektet hvis ikke alt er ferdig til innflytting.

Håper det var oppklarende Smile

Hører gjerne fra dere hvis dere har behov for uavhengig kontroll på prosjektet - Norsk Byggekontroll har sentralgodkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.
Signatur