111    2    0  

Krypkjeller

So
 7     0
Hei! 

Vi har kjøpt et hus for 10mnd. Det har krypkjeller som er helt fullt av møbler og gamle ting som tilhører den som eide huset før. Jeg lurer på om hva vi bør gjøre med denne saken? Må de komme for å tømme den? Eller må vi gjøre det selv? På forhånd takk

   #1
 3 420     0
Det de tidligere eierne lot stå igjen i huset er vel å betrakte som tilhørende huset dere kjøpte. Altså at det er dere som eier det. Hvis dere ikke er interessert i å bevare det, er det like mye deres ansvar å kaste det som for de "møbler og gamle ting" som dere selv ikke lenger ønsker å beholde.

Da jeg kjøpte hus, gikk selgeren gjennom kjelleren med meg og spurte hva han skulle få kjørt bort, og hva jeg ønsket at skulle bli stående. En del av det jeg sa "Kjør det vekk!" til, angret jeg på bare et par år senere. Andre ting, som den nærmest antikvariske fryseren, ba jeg om at ble stående - og oppdaget i ettertid at for å få den ut blir jeg nødt til å demontere kjellertrappa og heise den opp der. Jeg er likevel ikke sikker på at jeg får den vridd rundt hjørnet når den kommer opp i første etasje. Kanksje den må hugges opp der den står.

Betrakter du det som søppel, så er det nok ditt søppel.
   #2
 5 592     Akershus     0
Hei!

Vi har kjøpt et hus for 10mnd. Det har krypkjeller som er helt fullt av møbler og gamle ting som tilhører den som eide huset før. Jeg lurer på om hva vi bør gjøre med denne saken? Må de komme for å tømme den? Eller må vi gjøre det selv?

Dette burde i så fall vært adressert ikke senere enn overtakelse? Som selger hadde jeg ikke etterkommet et sånt ønske etter nesten et år etter overtakelsen.
.Thag
Signatur