176    8    0  

Lufteventil i skråtak til bad leder ikke ut, men gjennom takpapp og til underside av takstein.

 26     0
Hei.
 
Vi har oppdaget noe vi meiner er en mangel på huset vi kjøpte for kort tid siden, og noe som kan ha laget skade over lengre tid. Tjue år gammelt hus.
 
Det jeg lurer på er hvordan jeg bør gå frem.
 
På bad i 2 etage med dusj er det montert lufteventil i skråtak. Vi har problem med damp på badet, og jeg tenkte å få ettermontere ei baderomsvifte.
 
Det jeg oppdager er at lufteventil i skråtak ikke leder ut, men gjennom takpapp og til underside av takstein. Dette oppdaget jeg når jeg skulle sjekke om lufting var åpen.
 
I takstrapport ved salg står det: «Avtrekksvifte er montert i dusjsonen. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning». Ser også på bilder i prospekt at det er montert baderomsvifte. Denne viften var demontert når vi overtok, erstatta med ventil. Noe vi ikke var informert om.
 
Jeg har snakket med blikkenslager som kan montere lufting ut. Kostnad 10 000+/- I tillegg kjem det medgått tid på å sjekke område rundt for råteskade. Det jeg tenker på er om det kan ha laget skade som er vanskelig å oppdage i yttertaket, og hvorfor denne vifta er demontert etter takst og erstatta med ventil.
 
Det er jo ikke vanlig å utbedre feil i takst rett før salg? Er jo avvik på fall på baderomsgulv, men ikke utbedra for eksempel.
 
Er det noe muffens her, og kan det være store råteskader i yttertak? Dette badet er brukt som hovedblad av tidligere eier.  
 
Damp stiger opp, og vil kondensere og renne ned igjen. Dvs kan vere skader over og under punktet i taket tenker jeg. Når det også har stått ei baderomsvifte her før så har den jo blåst mange m3 med damp/luft opp her.
 
Er dette noe jeg bør bruke boligkjøper forsikring på? Har jeg eventuelt en god eller dårlig sak?

jaf
   #1
 5 470     tromsø     0
Det er en mangel i følge taksrapport. Tror du må betale selv, for å få noe skikkelig. Det er ikke vanlig å utbedre alle feil på et 20 år gammelt hus. Det begjynner å bli på tide med vedlikehold, når huset passerer 20 år.
  (trådstarter)
   #2
 26     0
Det er en mangel i følge taksrapport. Tror du må betale selv, for å få noe skikkelig. Det er ikke vanlig å utbedre alle feil på et 20 år gammelt hus. Det begjynner å bli på tide med vedlikehold, når huset passerer 20 år.

Hei.

Det er ikke det at selve viften ikke er der som er problemet, men at luftingen går til underside av takstein og ikke ut. Hva skade dette kan ha gjort med taket over lang tid. Det er det jeg tenker på.

Det skulle aldri vore vifte eller lufting slik. Det er ikke det takstmanen har kommentert. Det han har komentert er at den står i våtsone. Han har aldri sett at den ikke leder luften ut.
TSt
   #3
 10 602     0
Det står ofte en kommentar om at en takstmann ikke har hatt nesen over takrenne på hus. (Ordlyden er litt annerledes men kan være slik). At det ikke er utvendig lufting burde en sett selv slik at dette vil ikke være en mangel.

Men hvis kanalen har vært godt tettet mot undertaket bør ikke løsningen ha ført til noe skade men at løsningen ikke er god er vi enig i.
  (trådstarter)
   #4
 26     0
Jeg har hatt flere firma inne på anbud for å ordne luftingen. Her har faktisk pris variert fra kr 7000 med moms til kr 25000 pluss moms, men det er nå en annen sak.

Flere av firmaene har kommentert at lufting ut til undertak ikke er faglig utført.

Det jeg er redd for er at undertak og lekter kan ha store betydelige skader, og vanskelig for meg å oppdage uten å ta av en del takstein over og under.

Nå som det ikke er mekanisk vifte på badet er det heller ingen trekk ved ventil. Det stemmer jo heller ikke med tilstandsrapporten som sier at det er mekanisk avtrekk på badet.

Nå kjenner ikke jeg et taks konstruksjon, men vil takstein ikke være tett og vil det alltid være fukt/vann mellom takstein og takpapp? Min bekymring kommer av at jeg trur at det skal vere tørt her, uten å kunne noe om dette.

Er det forresten andre som har sett eller hørt om tilsvarende lufting som det jeg har? Siden det ikke er faglig utført, tenker jeg at dette ikke er vanlig.
  (trådstarter)
   #6
 26     0
Det er bare å skyve opp en takstein og sjekke ?


Bare? Vet du hvor lang tid bare tar? Og hvor mye ekstraarbeid det er med bare? Den feilen har jeg gått på før. Skulle bare...

Fra alvor til spøk. Det er nok det jeg kommer til å gjøre, men jeg overlater dette til blikkenslager som skal montere luftestuss.

Det har vel vært en del ulykker med folk som bare skulle en tur opp på taket.

TSt
   #7
 10 602     0
Ja en må ta hensyn og tenke på hvordan det gjøres. Takstige pleier å finnes å kan være et utgangspunkt. Er det på motsatt takflate går en opp takstige og fester sikringstau rundt pipe og kaster det ned på den siden. da er situasjonen plutselig en annen. Men etter å ha hatt med noe opp i høy lift ser jeg at takarbeid ikke er for alle. Dessverre bruker ikke takstein å være festet noe særlig annet enn på veldig vær utsatte steder, i dette tilfellet gjør det at arbeidet bør være overkommelig å få kontrollert tilstanden rundt dette. Hvis en ikke føler for oppgaven selv så kan en kanskje få med en venn eller kollega så stiller opp. Jeg har vært oppå flere tak i nabolaget men da er det jeg selv som vurderer hva som trengs. Et par timer en lørdags formiddag burde en vite mye mer om status her.

   #8
 3 128     I huset mitt     0
Det skulle aldri vore vifte eller lufting slik. Det er ikke det takstmanen har kommentert. Det han har komentert er at den står i våtsone. Han har aldri sett at den ikke leder luften ut.

Et spørsmål:
I taksten så er det kommentert at vifta montert i denne våtsone er feil.
-Dette har jo da forrige eier fixet; fjerna vifta.Wink

Nå skal det altså monteres opp igjen en slik vifte på samme sted i denne våtsonen?

Hadde det ikke vært bedre å montere vifta et annet sted, eks gjennom vegg og ut om ikke annet? Cool