4 779    1    1  

Mal for ettårsbefaring protokoll

 308     Nord-Hordaland     1
Er det noen som har en mal for ettårsbefaring protokoll i word format?

   #1
 5 411     Langhus     0
Det trenger ikke å være avanserte greiene.

5 kolonner:
ID - Avvik - Ansvarlig - Frist - Løst


ID er et løpenummer slik at alle avvik får hvert sitt nummer, lurt hvis det er flere lignende avvik.
Avvik er en entydig beskrivelse av hva som er problemet. "Hakk i parkett, i stue ved dør til kjøkken"
Ansvarlig, er f.eks Maler, fliselegger, snekker osv.
Frist for når det skal være løst er alltid kjekt.
Og plass for "OK" når ting er rettet.


Edit: og selvsagt signatur fra begge parter i bunn...
Signatur