121    3    0  

Nybygd hytte ikke rengjort. Er dette en mangel som jeg kan kreve rettet?

 75     0
Har fått oppført ny hytte med kontrakt som følger byggblankett 3425. Forstår at denne blanketten følger bustadsoppføringslova.  Har fått beskjed om at hytta er grovrengjort ved overtakelse. Kan jeg påberope meg at dette er en mangel som jeg kan kreve rettet?


   #1
 4 013     0
Står det i kontrakten din at byggefirmaet skal rengjøre den bedre enn de har gjort? Byggevask?
Jeg sjekket kontrakten på hytta vi bygde for noen få år siden og der er det ikke nevnt noe i det hele tatt angående rengjøring til overtagelse. En generell huskeregel er at om ting ikke står i kontrakten så er det ikke med.
  (trådstarter)
   #2
 75     0
Nei, det står ikke noe om dette i kontrakten / Byggblankett 3425. Har antatt at det skulle leveres skikkelig rengjort uten å satt meg inn i saken, men siden det er bustadsoppføringslova som gjelder så virker det som det bare er entreprenørens velvilje som gjelder.


Avhendingslova stiller imidlertid krav til rengjøring:
§ 2-2.Klargjering for overtaking

Når kjøparen overtek bruken av eigedomen, skal romma vere rydda og reingjorte. Eigedomen skal også elles vere rydda.

https://lovdata.no/lov/1992-07-03-93/§2-2

TSt
   #3
 12 784     0
Men her er det ikke overtakelse siden det er du som får ført opp hytte. Hvis du kjøper en hytte som er ført opp fra før så er det annerledes.