136    5    1  

Prosjektområde, byggegrense og tomtegrense

 315     0
Her har jeg antagelig ikke fulgt med i timen. Men jeg har alltid trodd på 4-meters reglen, og at et belte på 4 meter utenfor tomtegrensen min alltid ville ligge urørt.

Når jeg tyder tegningen til Selvaag Boligs arkitekter, ser prosjektområdets grense ut til å være det samme som tomtegrensen min. Jeg tenker å ringe arkitektene. Så har de lagt til et 4 meters felt som er byggegrensen. Disse 4 metrene trodde jeg var hellige. Men her finner jeg både intern bilfri vei, murkant (antagelig under 1 meter i høyden og minimum 1 meter fra nabogrense og dermed fritatt fra dispensasjon) og en sti kant i kant med tomten min som ikke har vært der tidligere. Bygningene som skal oppføres ligger lenger vekk.

I nabovarselet får jeg listet opp hva jeg kan klage på. Mens det jeg vil klage på ikke er nevnt.

Før var det skog der. Kan man forlange at de setter opp et gjerde?
Signatur

TSt
   #1
 8 786     0
Når det er 4 m til bygg så kan en jo ikke si noe. En kan disponere de 4m utenfor huset slik en selv vil så hvis det bare er en blifri vei der så må en jo være lykkelig. De kan endre terrenget hvis fot på skråning er 1m fra din grense uten å søke også (innen rimelighetens grense)
HSt
   #2
 27 578     Lillestrøm kommune     0
Min nabo har innkjørsel helt inntil tomtegrense, gjør jo at han trenger en snill nabo Smile for lettere å bli kvitt snøen. Nå vet jeg ikke hva som ble sagt når dette ble bygd, men noen absolutt veto har du ikke

  (trådstarter)
   #3
 315     0
Jeg er "heldig" fordi det ble småhusbebyggelse istedenfor blokker. Men når man til slutt får se det svart på hvitt får man seg en bakoversveis.
Og det ser ut som jeg må hugge ned de siste trærne for å få på plass et gjerde. Men aldri si aldri.
Den nye veien er ikke så tett opptil huset, men jeg var ikke klar over at det skulle anlegges sti forbi klesvasken min og solplassen (terrassen).

Fra de første utkastet fram til nå, ser det ut til at bebyggelsen har kommet nærmere. Men det var ikke detaljerte kart. De gjør det jo litt vanskelig for vanlige folk å følge med, for at de skal få jobbet mest mulig uforstyrret.
Signatur
   #4
 4 257     akershus     1
Jeg tror du har misforstått reglene om utnyttelse av tomt. Hvordan kan du tro at en tomt kun skal ha grøntareale langs alle naboers grense? De fleste i dag bygger jo sin garasje tett opp til naboeiendom, kravet er kun 1 meters avstand. De nye byygereglene gir naboen rett til, uten søknad, å bygge en inntil 50 kvm bygning 1 meter fra nabogrense (med visse forbehold).

I enkelte tilfeller kan det bygges bolig nærmere enn 4 meter, men det krever søknad og godkjenning. Ta en titt på Google maps, f.eks for ditt nærområde, så vil du få en realitetsorientering.

https://avco.no/enklere-byggeregler-avstand-til-nabogrense/
  (trådstarter)
   #5
 315     0
Realitetsorientering er bra, og fint at det er lettere å få satt opp en bod eller garasje på tomten sin enn før.

Jeg stusser bare over at når det er en hel skog å ta av, hvorfor bygge så tett innpå den eksisterende bebyggelsen? Grøntarealet er bredere mot det neste byggefeltet lenger bak, enn mot de som var der fra før av. Dette tror jeg må komme av blokkbebyggelse med flere folk som skal ut og lufte seg, mens ved grensen mot meg skal byggefeltet bestå av småhus med hage.
Jeg har ingen grunn til å betvile at reglementet blir fulgt, men hadde ikke forventet en vei så tett opptil innenfor 4-meteren.
Byggefelt kan også være positivt, feks. butikker som kommer nærmere. Det blir spennende å se om rådyrene vil trekke lenger inn i skogen.

Der jeg bor er det hus fra 50-70-tallet, og husene står ikke så tett. Men jeg ser at det tetter seg til rundt omkring i kommunen. Byggestilen er rekkehus og ikke eneboliger.
Signatur