84    2    0  

Reguleringsplan og støy

 83     0
Har en hytte fra 1916 i en såkalt hagekoloni, bygd utenfor byene for å skaffe mat under/etter 1. Vk. Er kanskje 25 slike hytter her. Etter 2.vk ble flere og flere av disse hyttene bygd på til bolighus. Så vår hytte er en av de siste originale. På tross av at området er regulert for fritidseiendommer. Like ved ligger det en greit trafikkert flyplass. Omtrent 1/3 av tomtene ligger i rød støysone, og resten i gul. Men er helt på grensen til rød. Fordi kommunen har regulert dette til fritidseiendommer, er det tydeligvis ikke behov for støyreduserende tiltak.

Føler at kommunen virkelig velger enkleste utvei ved å tillate utbygging til hus, uten å endre reguleringsplanen. Noen sier at de/avinor frykter erstatningsansvar. 

Må man bare leve med dette? 

   #1
 3 210     Akershus     0
Med mindre du ønsker en krangel med kommunen er jeg redd for det..

.Thag
Signatur
Ebe
   #2
 4 337     Vestlandet     0
Dette er vanlige problemer rundt flyplasser. Men erstatning er ekstremt vanskelig, fordi både hytter og flyplass er bygget lovlig.

Støy og regler rundt dette har først blitt aktuelt i senere år, og disse reglene har ikke tilbakevirkende kraft.
Signatur