134    2    0  

Selge privat - oppgjør

 838     Østfold     0
Jeg er i en prosess med å selge deler av en tomt til en nabo (arealoverføring). Vederlaget er ikke stort: 50k + påløpte offentlige gebyrer.
I tillegg til selve oppgjøret må det også ryddes opp i at tinglyste rettigheter/heftelser på min tomt ikke videreføres til naboen når parsellen blir en del av naboens tomt.

Er det slik at oppgjør, kontrakt, tinglysning (inkl opprydding i rettigheter/heftelser) MÅ skje gjennom advokat eller megler? I og med at salgssummen er så beskjeden vil vederlaget til advokat en stor %-andel. Billigste advokat jeg har funnet ligger på kr 8 950 for å ta en slik jobb. Dyreste var en megler som skulle ha ca 20k!

Noen som kan tipse om noen som ligger under 8 950 i pris for en slik jobb?

   #1
 97     0
Sjekk med forsikringen din, om de vil være med på å dekke deler av advokatutgiftene Smile

Ellers ville jeg anbefalt kraftig å få dette korrekt, med den pris det koster, det er verdt en del å slippe hodebry i etterkant.
   #2
 2 305     0
Det MÅ ikke gå gjennom megler/advokat, nei, men det er en "nødvendighet" om ny eier skal ta lån med pant i tomta/boligen for å innfri gammel eiers lån.

I ditt tilfelle er det enkleste å først skrive en kontrakt med kjøper, hvor både kjøpesum og ansvar for oppmåling/gebyrer etc er klarlagt, deretter får du skilt ut tomta og slettet heftelsene på den (om rettighetshavere/panthavere er villige til det bør du egentlig klargjøre før du bruker penger på å få den oppmålt og fradelt...) for deretter å skrive et skjøte som sendes til tinglysing. (etter det kan/bør/må nabo føye sammen sine to tomter til en, men det vedrører jo ikke deg.) Det som er usikkerheten her er betalingen; nabo vil helst ha signert skjøte i handa før han overfører penger, og du vil helst beholde det til pengene er på konto. Det er egentlig her megleren/advokaten og dennes klientkonto kommer inn i bildet som en nøytral tredjepart.

Hvor godt stoler du på nevnte nabo? Ville du solgt ham en bil til 50k under løfte av at han overfører pengene dagen etter? Eller ville han betalt bilen på forskudd og hentet nøklene og vognkortet (=skjøtet) dagen etter?