209    5    1  

Sette opp Carport / garasje uten å søke. Spørsmål om høyder.

 94     0
Skal etterhvert nå sette opp en carport / garasje med bod i bakkant og har i den forbindelse vært i dialog med kommunen om krav til søknad eller ikke. Skal sånn sett bygge innenfor regelverket hva gjelder å slippe søknad, men jeg har en liten utfordring med høyde. Skal bygge med flatt tak og fall i prefa. takstoler. Direktoratet for byggkvalitet sier at man kan bygge med en høyde inntil 3.0 meter. Kommunen jeg bor i har andre krav som da overprøver disse og her er kravet 2.5 meter. Da sitter jeg igjen med lite takhøyde innvendig om jeg i tillegg skal ha en liten parapet rundt som jeg naturlig nok må ha mtp vann. Skal ha inv. nedløp med motfall fra en side. Har forsøkt å få svar av kommunen på dette spørsmålet men jeg har et inntrykk av at de ikke vet og beskjeden er at jeg må selv avgjøre om dette er innenfor eller ikke. Noen her som kan hjelpe meg?

Fra kommunens nettsider: 
"Garasjer plassert nærmere eiendomsgrenser enn 4m kan ikke ha knevegg eller målverdig areal over garasjeplanet, og gesimshøyde inntil 2,5m "

Utklipp fra Direktoratet for byggkvalitet som definerer hvordan gesimshøyde skal regnes.

§ 6-2. Høyde (1) Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen

Vil dette si at jeg kan bygge såpass høyt at der taktekkingen skjærer mot veggen så har jeg 2.5 meter høyde. I tillegg kan jeg montere en parapet inntil max 0.30 cm på det høyeste over dette igjen for å få en "ramme rundt" slik at jeg får en lik høyde rundt hele og fortsatt slippe søknad?
Sette opp Carport / garasje uten å søke. Spørsmål om høyder. - parapetbeslag.jpg - mariius

  (trådstarter)
   #3
 94     0
Takk for tilbakemeldinger. 280 totalhøyde gir litt mer muligheter. Vil da ha innvendig takhøyde på ca 205 og det kan jeg leve med.

Litt usikker på dette med oppvarming enda. Hva tenker du på? Står nok å vipper på carport uten dør for å unngå å miste takhøyde i taket når porten går opp. Denne vil jo fort senke takhøyden noe. Går jeg for carport så lurer jeg også på å droppe å støpe såle og heller ha singel inne i carporten slik som på utsiden for å spare penger og høyde her også. Er pukk på fjell så kommer ikke veldig dypt ned for noe såle. Har ikke behov for noe gulv hvor jeg kan jekke bil etc.