192    8    0  

Søknad om deling av tomt. Arealdisponering i søknad

 39     0
Hei.

Er det noen som har et eksempel eller formening om hvordan en fyller ut arealdisponering (Areal, Grad av utnytting) i søknadsblankett 5153? Dropper en hele areal delen og kun viser grad av utnytting?

   #1
 176     0
Husker ikke detaljene, men poenget er vel å skrive arealet og utnyttelsesgrad grad for både den nye tomta som oppstår, og gjenværende parsell.
TSt
   #2
 3 120     0
En må bare passé på at når en i dag har noe som er innen for reglene så vil en av disse, hvis det er plass på dennes del kunne benytte hele det ledige arealet og bygge med slik at nabo ikke sitter igjen med noen mulighet.

Vet også om en som må lage sameie fordi en ikke klarer å lage nok areal til en av delene i utgangspunktet. Dette ses tydeligvis ikke positivt på av markedet så forstår hvorfor dere vil dele opp.
  (trådstarter)
   #3
 39     0
Husker ikke detaljene, men poenget er vel å skrive arealet og utnyttelsesgrad grad for både den nye tomta som oppstår, og gjenværende parsell.

Reguleringsplanen sier max utnyttelse på 25%. Dersom den "gamle" tomten overstiger dette etter deling, må jeg inn med dispensasjons søknad? Den gamle delen blir utnyttet 30% (som er mer vanlig på nyere boligfelt).
TSt
   #4
 3 120     0
Når en bygger på så regnes utnyttelsegrad felles (en kan bruke opp naboen's mulighet for å bygge på på den måten). Men en må som sagt ta hensyn til dette når en bygger på "nye" delen at da kan en ikke ha 25% internt på denne. Så en får iallfall ikke både i pose og sekk.
   #5
 176     0
Husker ikke detaljene, men poenget er vel å skrive arealet og utnyttelsesgrad grad for både den nye tomta som oppstår, og gjenværende parsell.

Reguleringsplanen sier max utnyttelse på 25%. Dersom den "gamle" tomten overstiger dette etter deling, må jeg inn med dispensasjons søknad? Den gamle delen blir utnyttet 30% (som er mer vanlig på nyere boligfelt).

Ja, 25 % er grensa hele tida ettersom det er regulert. For dagens tomt, og for de nye tomtene. Graden regnes mot tomta som gjelder til enhver tid så du kan i utgangspunktet ikke ha 30 på den ene og 20 på den andre.

Men du kan absolutt søke disp. Det er mange slike disker som går gjennom fordi det er blitt mer vanlig å utnytte arealene bedre. Du kan og ta en forhåndskonferanse med kommunen og høre hva de tenker.
HSt
   #6
 16 757     Sørum     0
Oslo ser ikke ut til å gi disp på BYA på nye hus, de er nesten nede på cm2 nivå i kontrollen. På gamle ser det ut som det kan være lettere å få et tilbygg e.l
Ebe
   #7
 4 046     Vestlandet     0
Når en bygger på så regnes utnyttelsegrad felles (en kan bruke opp naboen's mulighet for å bygge på på den måten).  Men en må som sagt ta hensyn til dette når en bygger på "nye" delen at da kan en ikke ha 25% internt på denne. Så en får iallfall ikke både i pose og sekk.

I nyere planer stemmer ikke det, da regnes utnyttelsesgraden ut i fra hver tomt. Ikke for samlet felt.

Det er i alle fall slik i vår kommune, og vi gjør ikke noe spesielt tror jeg.


PS. Du mente kanskje i de tilfeller der hele feltet er én eiendom?
Signatur

TSt
   #8
 3 120     0
Mener i tilfelle der det er et gårds bruksnr som deles i to.  Da blir det samme gårsds bruksnr på begge tomter men med seksjonsnr i tillegg.  Ikke vanlig å tildele helt nytt nr. Men på ny regulerte felt etc  er det ikke slik. Her er det eget bruksnr på hver tomt som skilles ut.   TS mener jeg deler en opprinnelig tomt i to for å bygge separate på den delen som oppstår.