307    10    0  

Spørsmål ang forkjøpsrett

 5     0
hva skjer med en andel som er gitt i gave til noen for krone 0,som da igjen fører til at forkjøpsretten blir utløst. Men siden den er gitt i gave, er det ikke tatt takst. Og borettslaget krever dette da dem som har forkjøpsrett skal kunne gi bud! Men hva skjer når personen som gav bort leiligheten nekter å få en takst?  Noen som har vært borti lignende?

   #1
 2 106     0
Har ingen peiling på jussen, men min synsing er at hvis borettslagets medlemmer har forkjøpsrett bør det ikke være anledning til å "gi som gave" en omgåelse av denne forkjøpsretten.

En borett er en rett til å bo i en bolig eid av borettslaget; man eier ikke den fysiske boligen - den er borettslagets. Da kan man heller ikke gi den bort til noen andre. Det skal visstnok stadig forekomme at medlemsskap i OBOS blir gitt som dåpsgave; for en generasjon siden var det vanlig. (Så vidt jeg vet hadde anseniteten i OBOS tildligere avgjørende betydning for retten til bolig - det var muligens bare for nye boliger.) Men medlemsskapet er ikke rett til en bestemt bolig, bare retten til å konkurrere om boliger som blir tilgjengelig.

Så min ringe mening er at hele gaveoverdragelsen burde kjennes ugyldig. Du kan ikke gi bort noe du ikke selv eier, og du eier ikke en borettslags-leilighet. ... Selvsagt med alle mulige forbehold om at alle relevante opplysninger er blitt presentert.
HSt
   #2
 20 142     Sørum     0
De har gitt bort boretten til denne leiligheten, ikke leiligheten. Den er like fulgt gitt bort. Er der familie så må det da gå bra ellers kan jeg ikke jussen her.
   #3
 1 498     Akershus     0
Sjekk vedtekter og lov ift hva som utløser forkjøpsrett. Overdragelse mellom nærstående utløser ikke forkjøpsrett, se borettslagsloven paragraf 4-12. Er forkjøpsrett ikke avklart skal borettslaget gjøre dette. Forkjøpsrett er ingen rett til å by, men en rett til å tre inn i den eksisterende avtalen.
  (trådstarter)
   #5
 5     0
Den er gitt til en utenom familie for kroner null! Det jeg lurer på er om det er noen som vet va borettslaget vil gjøre når selger nekter å få takts på leiligheten! For dem som som har forkjøpsrett kan by på den til takst. Veldig kompliserte greier
   #6
 2 106     0
"De har gitt bort boretten til denne leiligheten, ikke leiligheten."

Finnes det i borettslaget noe slikt som "borett til en spesifikk leilighet", som kan gis bort uten å forholde seg til forkjøpsretten? Det ville i så fall forbause meg, men jeg skal ikke utelukke at det er mulig. I så fall uthuler det forkjøpsretten fullstendig.

Et ikke uviktig spørsmål: Er mottakeren av denne gaven et mangeårig medlem i borettslaget, eller følger det med "boretten til denne leiligheten" et nyopprettet medlemsskap? Det er ikke sikkert at det betyr noe for jussen rundt det hele, men hvis medlemsskap i borettslaget kommer med overdragelsen blir det enda mer tydelig og eksplisitt at dette bryter med den grunnleggende filosofien om at et borettslag er en forening opprettet for å bygge boliger for foreningens medlemmer. Kan noen utenfra, uten å ha vært medlem, trenge vekk en som har vært medlem - kanksje i mange år - med beskjeden: Nei, du skal ikke få disponere en bolig som foreningen din har bygget; det skal jeg, for jeg fikk borett til leiligheten i gave for et par uker siden! ... da er det ikke i samsvar med dem tankegang som førte til opprettelsen av borettslag.

Kanskje jussen har blitt slik nå. Da har det fint liten hensikt å etablere en forening, et lag, med formål å "bygge boliger for seg og sine", hvis retten til å bruke boligene kan gis vekk vil helt andre enn de som er medlem i foreningen, og har vært det over lang tid, og kanskje var med på å starte den.

Men jeg får gjenta: Dette er min synsing, basert på den grunnleggende tanken bak borettslag. Jussen kan si noe annet.
HSt
   #7
 20 142     Sørum     0
Det er vel borett til sin leilighet man kjøper når en kjøper en borettslagsleilighet, men man eier den ikke. Men dette er åpenbart en fallgruve som jeg er redd er advokatmat

   #8
 310     0
Dersom jeg har forstått det hele rett har altså eier vederlagsfritt gitt bort sin leilighet til en familie som ikke har forkjøpsrett?

I så fall hopper jo vedkommende bukk over reglene i borettslaget, og det har han neppe juridisk dekning for. Med forbehold om at det ikke dreier seg om arv, forskudd på arv osv er jo en slik overdragelse også et salg selv om prisen er satt til kroner 0. Dersom selger / giver er ved sine fulle fem og motsetter seg taksering vil jeg tro borettslaget eller den som påberoper seg forkjøpsrett kan stevne vedkommende og få en takst fastsatt av retten. Sannsynligvis vil trussel om stevning med påfølgende dekning av saksomkostninger være nok til å få vedkommende til å rette seg etter reglementet.

Som nevnt av andre, dette er kun synsing og ukvalifisert gjetning fra min side.
   #9
 17 440     Akershus     0
For ikke lenge siden var det en i Lillestrøm som hadde vært medlem i byggelaget «siden fødselen . Han gikk glipp av forkjøpsrett vs noen nyinnmeldte grunnet at han etter spissfindig juss hadde oversittet en «forkjøpsrettfrist .

Er du interessert, gjør krav på leiligheten pronto, kanskje er det for sent.

(Her burde det jo være enkelt å tre inn i høyeste bud, kr 0,-)
Signatur
HSt
   #10
 20 142     Sørum     0
Jeg vil tro at dette ikke registrerer som salg men her må advokatene inn og se på det juridiske. Dette er jo en form for forskudd på arv til 3.person