87    3    0  

Tinglysning av skjøte

 2     0
Min far arvet en hyttetomt fra sin mor for en 10 års tid siden. 
Men da han ikke hadde noen planer om å bygge hytte så ble ikke skjøte tinglyst.
Er det noe form for tidsfrist på å gjøre dette eller kan dette gjøres nå?

TSt
   #1
 8 786     0
En må bare ha bevis på hvordan eier forhold er og så må en være sikker på økonomien til den som står som eier på papiret siden noen kan finne på å ha utlegg mot eiendommen.

Så det er usikkerheten vedr bevisstilling på hvem som eier hva som kan være problemet.  I tillegg får begge litt heft med skatte vesenet med å dokumentere hvem som skal ha verdi i sin selvangivelse.  

Og så må en betale dokumentavgift for å få det gjort.  
   #2
 20 738     Akershus     0
Det er ikke krav om tinglysning, men dersom en ikke tinglyser ved eierskifte, vil eiendommen eies av sist tinglyste eier sett fra myndigheter og 3. part.
«Utsatt tinglysning blir brukt noe mellom profesjonelle for å slippe dokumentavgift. Typisk mellom «bonde , «utbygger og senere «slutteier . Her kan området «eies av «bonde helt frem til dette selges til sluttbruker. Litt skummelt om «bonde går konkurs, da går eiendommen solgt til utbygger tilbake i boet pga ingen tinglysning.
Signatur
   #3
 5 161     0
Ei tinglyst urådighetserklæring sikrer mot pantsettelse, salg o.l., men rettspraksis ved konkurs og kreditorer er noko meir usikker ja.