105    1    0  

Demontere varmepumpe i minus 10?

 27     0
Er det noen tekniske eller praktiske utfordringer med å samle gassen i utedelen ved å tvangskjøre AC på varmepumpe når det er minusgrader ute..?

   #1
 21     0
Er det noen tekniske eller praktiske utfordringer med å samle gassen i utedelen ved å tvangskjøre AC på varmepumpe når det er minusgrader ute..?


Det skulle gå helt fint. Det er når du skal vakumere systemet at det anbefales en viss temperatur ute eller at du varmer rør etc så du er sikker på å få ut mest mulig fuktighet.