#11
 1 749     Norge     0
[th]
[th]008297 - LUFTVARMEPUMPE QLIMA SC-JA2519[/th]


[/th]
[th][th][right]1[/right]
[/th]


[/th]
[th][th][right]5499.00[/right]
[/th]


[/th]
[th][th][right]5499.00[/right]
[/th]


[/th]


Stemmer det:D

   #12
 242     0
Men pass på at de har lav temp modus. Har en ikke det så sparer en trolig lite med varmepumpe.

Det utsagnet er vell ikke helt sant. Hvis en skal varme opp 100m³ med elektrisk varme, kan vell ikke det gjøres rimligere enn med ei L/L varmepumpe.
HSt
   #13
 35 857     Lillestrøm kommune     0
Hvis en må ha konstant 16C i en hytte med LL VP så spises mye av gevinst opp sammenlignet med konstant 10C så utsagnet er vel rimelig korrekt.

Går du ned til 8C og evt fokuserer på rommene som har vann så kan en nok bruke direkte el varme uten å de dramatisk forskjell i forbruk. Besparelsen skal jo også betale for Varmepumpen

Årets dummeste avisartikkel var forøvrig om ekteparet som hadde bergvarme pumpe og hadde konstant 22C i hytta hele uka den ikke ble brukt.