22 339    18    13  

Hvordan kobles luft-luft-varmepumpe til strømnettet?

 5 333     Tromsø     0
Jeg vurderer å installere luft-luft-varmepumpe. I ei stue med bare ujordede 10A-kurser. Jeg regner med at en vesentlig del av utgiftene til å installere pumpe vil gå til å oppgradere det elektriske anlegget, i tillegg til kostnadene for selve pumpa og installering av den.

1: Varmepumpe må kobles til jordet kurs antar jeg?
2: Kobles den med ett jordet stikk inne som forsyner både ute- og innedel,
3a: eller skal det legges opp to kurser, en ute og en inne, som kobles fast til hhv. utedel og innedel,
3b: eller vil det være fast tilkobling ute og stikkontakt inne?
4: Hvilken kapasitet må man ha på kursen(e)?

5: Hvis 1, må da også øvrige kurser og stikkontakter i stua oppgraderes til jordet?
6: Hva snakker vi om i elektrikerutgifter, 5.000, 15.000 eller kanskje 100.000 kr hvis all el i stua må oppgraderes?
Signatur

   #1
 1 029     Oslo     4
Her kommer det mye an på pumpen, men alle jeg har tilkoblet har bare en tilførsel og det har vært en kabel mellom enhetene sånn at begge fikk strøm. Pumpen skal tilkoblet jordet kurs. Der jeg jobbet før så la vi opp en ny kurs bare til pumpen som var merket med "Kun for varmepumpe" og monterte jordfeilbryter på eksisterende kurs i samråd med DLE i vår region hvis enheten skulle ha tilkobling innedørs, men vet ikke om dette er praksis andre steder, men det vil vel din elektriker vite. Tilkobling utendørs er det bare å legge en ny kurs hvis du ikke har en jordet kurs i nærheten som har nok kapasitet.

   #2
 330     0
De fleste pumper har støpselet fra innedelen.
Bl.a Fujitsu og Mitsubishi har endel modeller som har støpselet fra utedelen - men det kan som regel settes på en lengre ledning som legges inn i kanalen opp til innedelen, og så settes i kontakt der i stedet. Hvis man ønsker det.
Det skal alltid være jord på kursen!
Størrelsen på pumpa avgjør om du må ha 10 eller 16 amp. - kommer du opp i 7 Kw pumper trekker de som regel over 2100W.
   #3
 21 481     Enebolig     0
Man må ha jord og jordfeilbryter. Stikk kan være enten ute eller inne avhengig av produsent.


Det kan hende at du har jordleder tilgjengelig i stuen, feks hvis det er bryter for utelys på terrasse ol. I slike tilfeller gjør vi som NissanZ skriver. Er tillatt med en enkel jordet stikk som er merket, selv om resten av anlegget i rommet er ujordet.


I mange tilfeller er løsningen å legge opp en ny 16A kurs med jordfeilautomat. Prisforskjellen på 10-13-16A er minimal, så like greit å ta 16A. Be om fastpris, så vet du hva du skal betale.
   #4
 620     Hordaland     0
Hvis du er heldig kan det hende at jordlederen ligger der, slik at det bare er å bytte ut selve kontakten. Slik var det hos meg, men jeg har utenpåliggende med PR-kabel. 10A er nok til de fleste pumper, så hvis du kan få ordnet med jord på en enkel måte til det stikket som ligger nærmest er det sikkert ikke grunn til å gjøre mer ut av det enn dette.
   #5
 21 481     Enebolig     1
I svært heldige tilfeller er jordleder trekt med hele veien ja, dette er isåfall gjerne i boliger fra midten av 80 tallet og senere.
   #6
 123     Østlandet     0
Installerte en Toshiba varmepumpe for ca 2 år siden. Denne har tilførsel på utedelen. La opp en ny 16A kurs, m aut og jordfeilsbryter. Kostet ca 3000kr. Nå byttet jeg hele el.anlegget for 3 år siden, nytt inntak, skap osv. Prisen kommer nok litt an på hva du har fra før. Men en ting elektrikeren ikke la opp var en 2-polet bryter mellom pumpa og sikringen. Fikk anmerkning på el-kontroll for 1 mnd siden pga dette. Er visst påbudt. Sikring regnes ikke som bryter fikk jeg beskjed om...
   #7
 21 481     Enebolig     1
Stemmer det, man skal ha topolt bryter dersom pumpa er fast tilkoblet. Har man stikk, så trenger man selvfølgelig ikke bryter.

   #8
 19     Trondheim     2
DSB har en rimelig klar instruks i forhold til montasje av varmepumper. Elsikkerhet nr. 65 side 34-35 sier følgende:

• Systemet må tilkoples jordet stikkontakt.
• Alternativt kan systemet få fast tilkopling til installasjonen. Her er det viktig
å merke seg at en varmepumpe er en maskin og skal derfor tilkoples allpolig
bryter med mulighet for låsing (servicebryter).
(Link: http://dsb.no/Global/Publikasjoner/Ikke%20p%c3%a5%20liste/Elsikkerhet/65.pdf)

For meg virker det ut fra dette rimelig klart at en varmepumpe skal tilkobles stikkontakt eller bryter.
   #9
 473     Eide på Nordmøre     1
Jeg fikk montert en Toshiba-pumpe for knappe 2 uker siden, en Suzumi Plus 13. Den har tilkobling via utedelen, og den ble trukket gjennom kjellerveggen inn i vaskerommet. Der ble den tilkoblet en eksisterende 16A jordet kurs med skillebryter. Selve sikringen var en gammel skrusikring som ble byttet ut med en jordfeilautomat. Pris for el-arbeidet: kr 1.500,- (iElektro i Molde), totalpris for ferdig montert pumpe, kr 20.090,-.

I følge dokumentasjonen til pumpa trenger den 10A, og det står videre:"Det skal monteres skillebryter med minimum 3mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel."
Signatur
   #10
 21 481     Enebolig     0
Stemmer det, ikke noe å lure på  Wink Enten stikk med jord, eller fast tilkobling med jord og allpolig bryter. Jordfeilbryter uansett.