#32
 2 136     Trondheim     0

Personlig har jeg ikke noen tro på at ekstraisolering øker utblåstemperaturen fra innedelen nevneverdig. Har større tro på at det har en positiv innvirkning på støy fra kompressor.
Gasshastigheten i anlegget er såpass høy at det ikke er snakk om mye varmetap, sett i forhold til lengden på "nakent" rør... Kostnaden til isolasjon er sikkert dyrere enn besparelsen man oppnår...
Mvh
Varmepumpemontør

???. Her handler det ikke om å tro noe, men å vite. Tenk gjennom det hele en gang til Wink
Signatur
   #33
 223     0

Så hvor mener du at energien som ikke tapes fra kompressor og rør ender nå da?
På mystisk vis forsvinner til englene?

Thermodynamikkens 1.lov.


Jeg er ikke "dummere" enn at jeg forstår at energi kan hverken komme eller oppstå av seg selv, kun gå over i andre former ;)
Poenget mitt er at besparelsen er så MINIMAL at kostnaden er større enn fortjenesten. Og selv med isolasjon vil jo ikke dette føre til at 100% varme blir forhindret i å "flykte" til omkringliggende steder.
Signatur
   #34
 3 997     Oppland     0
Det er vel derfor alle de store produsentene isolerer pumpene sine nå til dags..
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?

Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.

Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.
   #35
 223     0

Det er vel derfor alle de store produsentene isolerer pumpene sine nå til dags..
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?

Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.

Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.


All isolering vil over  tid være gunstig... men man må se det i forhold til hvor lang tid og hvor mye det er snakk om...
I dette tilfellet med utedel må det være snakk om LAAAANG tid.... men for all del, isoler i veg :)
Sier ikke noe mer i denne tråden, da jeg har fått yttret mitt syn godt nok :D

Mvh
Varmepumpemontør
Signatur
   #36
 3 997     Oppland     0
Hvor mange driftstimer har en varmepumpe pr år?
8timer daglig i snitt over et år?
8x365= 2920t

levetid, 10år? 29200t
Energi isolert 50% eller 500w? pris for elektrisitet 1kr/kwh?

29200 x 0,5 = 14600kr over levetiden på pumpen,da synes jeg det er snakk om greie estemat.
Dyr isolering du har dersom det ikke dekker inn isolasjonen engang.
   #37
 2 136     Trondheim     0
Tro og synsing strekker ikke til mot fakta. Etterisolering av en dårlig isolert utedel flytter omlag 500W fra ute til inne. Gjennom COP betyr det at pumpen kan levere 500w inne med å bruke 250-300w mindre. Det er omlag 210 kWt /fyringsmåned. 5 måneder, 1000 per sesong. En trenger ikke kjøpe isolasjon som koster mer enn 200 for å få til dette. Tilbakebetalt på 1 måned. I tillegg er pumpens toppeffekt økt som betyr at støttefyring ikke trengs før enda noen kuldegrader ned. Så, den som faller i den tro at isolering har lang tilbakebetaling og derfor unnlater å gjøre det av den grunn gjør en stor feil når man først har brukt flere tusenlapper på en varmepumpe med forventning om at den skal være tilbakebetalt over noen år. Isolering er tilbakebetalt på timer. 
Signatur

   #39
 350     1
artig å se at folk med interesse for noe/hobby sitter med mer kunnskap enn folk i "bransjen". 3-5 dager på novap kurs er kanskje litt i minste laget :p
   #40
 538     Øst-Finnmark     0

Tro og synsing strekker ikke til mot fakta. Etterisolering av en dårlig isolert utedel flytter omlag 500W fra ute til inne. Gjennom COP betyr det at pumpen kan levere 500w inne med å bruke 250-300w mindre. Det er omlag 210 kWt /fyringsmåned. 5 måneder, 1000 per sesong. En trenger ikke kjøpe isolasjon som koster mer enn 200 for å få til dette. Tilbakebetalt på 1 måned. I tillegg er pumpens toppeffekt økt som betyr at støttefyring ikke trengs før enda noen kuldegrader ned. Så, den som faller i den tro at isolering har lang tilbakebetaling og derfor unnlater å gjøre det av den grunn gjør en stor feil når man først har brukt flere tusenlapper på en varmepumpe med forventning om at den skal være tilbakebetalt over noen år. Isolering er tilbakebetalt på timer.


Hvordan vet du at pumpen leverer 500W mer ved å isolere?