5,479    0    2  

Ta vare på varmepumpen din - vi viser deg hvordan!

Vedlikehold og service er viktig for å sikre optimal drift og stabil kvalitet på varmepumpen din, men det er mange som ikke er klar over hva slags vedlikehold man bør gjøre på luft til luft varmepumper. I Mitsubishi Electric får vi daglig henvendelser om dette. Derfor ønsker vi å lage en tråd med gode tips og råd for deg som måtte ha spørsmål rundt dette. Vi har tatt utgangspunkt i våre egne luft til luft varmepumper, men regner med at fremgangsmåten vil være ganske lik uavhengig av hvilket merke du har.

Ta vare på varmepumpen din - vi viser deg hvordan! -  - Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch
Vedlikehold av varmepumpen 
Med vedlikehold av varmepumpen sikter vi til forholdsvis enkle oppgaver som bør gjøres regelmessig for å sikre at varmepumpen fungerer optimalt. Vi anbefaler at du gjennomfører disse vedlikeholdsoppgavene månedlig:

-         Vask og rengjøring av synlige overflater
-         Rengjøring og bytting av filter (bytte etter behov)
-         Bruk av varmepumperens (1 gang i halvåret)

For å gjøre vedlikeholdsprosessen enklest mulig har vi laget en kort veiledningsvideo for rengjøring. Som nevnt tidligere er dette fremgangsmåten for en av våre modeller, Kirigamine Hara 6.6, men vi antar at det vil være lignende prosess på modeller fra andre merker.

- Husk å velge HD kvalitet
Service på varmepumpen
Med service på varmepumpen sikter vi til mer omfattende arbeid enn vedlikeholdsoppgavene. Service bør utføres hvert 2-3 år, avhengig av bruk og vedlikeholds grad. En god huskeregel er at en service er avhengig av hvor mye vedlikehold du selv har gjort på varmepumpen. Har varmepumpen stått i 4 år uten vedlikehold vil det kreve en mer dyptgående service sammenlignet med en varmepumpe som blir regelmessig vedlikeholdt.  

I henhold til F-gassforskriften skal service på varmepumper utføres av F-gass sertifisert personell. Følgende bør gjennomgås på en service av varmepumpen din:


INNEDEL
-         Demontering av deksel til innedel
-         Rengjøring av registeret (1 rengjøring inkludert)
-         Rengjøring av viftehjulet
-         Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul
-         Rengjøring og kontroll av drenering
-         Kontroll av viftemotor
-         Kontroll av spjeld
-         Bytte av batterier til fjernkontroll 

Målinger av maskinen i varmedrift
Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 31 grader før man måler følgende
-         Temperatur ute
-         Spenning
-         Strøm
-         Temperatur på varmgassrør
-         Temperatur på væske
-         Trykk på kondensator
-         Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
-         Temperatur på luft som går ut av innedelen

Ta vare på varmepumpen din - vi viser deg hvordan! -  - Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

UTEDEL
-         Demontering av deksel til utedel
-         Vask av register og bunnpanne
-         Såpespraying av rørkoblinger og kontroll av lekasjer
-         Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
-         Kontroll av 4-veis ventil
-         Kontroll av varmekabel i bunnpannen
-         Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør
-         Vask og polering av karosseri
-         Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i kjøledrift
Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 16 grader før man måler følgende
-         Strøm
-         Temperatur på sugerør (kald gass)
-         Temperatur på turrør (kald væske)
-         Trykk på fordamperen
-         Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
-         Temperatur på luft som går ut av innedelen

Utføres alle punktene som står i denne listen bør en service ta mellom 1,5 – 2 timer.

Selv om du ikke kan utføre service på egenhånd kan det være nyttig å ha denne listen. Vi har nemlig ved flere anledninger sett at det oppstår misforståelser rundt hva en service er og hva den bør inneholde. Dessverre hører man om servicer som ikke står til kundens forventninger til innhold, varighet og pris. Vi anbefaler at du med utgangspunkt i denne listen går gjennom hva som skal gjennomgås på servicen sammen med forhandler. Da unngår du eventuelle misforståelser rundt tjenesten du bestiller.

Still oss gjerne spørsmål angående vedlikehold og service, så vil vi svare etter beste evne.

PS! Vi har også mer informasjon om vedlikehold og service av varmepumper her, samt hurtigveiledninger som gir gode tips og råd til innstillinger og vedlikehold av våre mest kjøpte modeller her

Med vennlig hilsen,
Sara
Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch 
Signatur