HSt
   #11
 25 908     Lillestrøm kommune     0
Du har kanskje for mye varmekabler men med 2 vedovner så trenger en ikke fyre kontinuerlig selv om du hadde vært bedre stilt med en ovn med en viss akkumulerende effekt. Regelverket er vel der for de som ikke velger pipe og vedfyring.

Ebe
   #12
 4 343     Vestlandet     0
Send en mail til kommunen og spør om de har en tolkning av denne bestemmelsen. Alternetivt til en annen fagperson som prosjekterer.

Du kan også sende spørsmålet til Dibk.no.

Jeg syntes det er rart at ikke vedovner kan dekke dette kravet. Du _kan_ jo fyre hele tiden, dersom du er ivrig? I alle fall 40 % av tiden Smile
Signatur
Ebe
   #13
 4 343     Vestlandet     0
Det står også at man «skal kunne», ikke st man nødvendigvis må faktisk...
Signatur
   #14
 19 671     Akershus     0
Her, https://dibk.no/globalassets/byggesaksdagene/tek02grini.pdf

står det litt om biobrensel og passivhus, dvs redusert totalt varmebehov.

Kravet til energieffektivitet bør jo kunne knyttes også til boligens absolutte varmebehov, les isolasjon, ikke bare en %-del av «villa gjennomtrekk .
Signatur
HSt
   #15
 25 908     Lillestrøm kommune     0
I velisolert hus fra '87 (bedre enn datidens standard) så gir 5 bjerkekubber et vesentlig bidrag til oppvarming