303    6    10  

Om Varmepumpe

 18     Asker      0
Om varmepumpe, Virkemåten
En varmepumpe er en maskin som fremskaffer varme på en spesielt effektiv måte. Den benytterHøyvardig energi (ofte elektrisitet) til å transportere lavverdig energi . Varmepumpen benytter seg av prinsippet at et fluid blir varmere hvis trykket økes, og blir kaldere hvis trykket reduseres. Ved å komprimere og ekspandere fluidet er det dermed mulig å flytte («pumpe») varme fra en relativt kald omgivelse til et varmere behovssted.
En varmepumpe utnytter i sekvens følgende fysiske fenomener:

  • Et fluid (i denne sammenheng kalt arbeidsmedium) opptar varme fra (dvs. kjøler) omgivelsene når det endrer tilstand fra væske til gass, dvs. fordamperhttp://fordamper/ / koker.

  • Kokepunktstemperaturen blir høyere når trykket økes (gjennom kompresjon).

  • Varme frigjøres til, dvs. varmer omgivelsene, når gass fortettes til væske, dvs. kondenserer.

  • Kokepunktstemperaturen går ned når trykket reduseres gjennom en ventil.Hovedkomponentene i kretsløpet
  •  En kompressor (4) suger inn kald arbeidsmediumdamp og komprimerer denne slik at temperaturen øker.

  • Den komprimerte dampen ledes inn i en kondensator (1) hvor den først avkjøles og deretter kondenserer til væske fordi arbeidsmediet er varmere enn omgivelsene og derfor avgir varme.

  • Væsken føres igjennom en reduksjonsventil (2) hvor trykket blir redusert og derigjennom også temperaturen.

  • Væske (og vanligvis noe gass) føres inn i en fordamper (3) der væskefraksjonen fordamper igjen. Væsken fordamper fordi arbeidsmediet har et lavt trykk og dermed lav temperatur. Omgivelsene er nå varmere enn mediet, og varme strømmer derfor fra omgivelsene til mediet, dvs. omgivelsene kjøles.


 
Om Varmepumpe - 107.jpg - varmemarket

Direkte og indirekte anlegg
Varmepumpe : Det er alltid en fordamper (eller flere) på den kalde siden og en kondensator (eller flere) på den varme siden av varmepumpen for henholdsvis å hente varme til og avgi varme fra arbeidsmediet i hovedkretsen. Dersom disse varmevekslerne opererer direkte på mediet som er målet for kjølingen eller oppvarmingen, kalles anlegget direkte, slik som i en «luft-til-luft»-varmepumpe. I motsatt fall sies anlegget å være indirekte, typisk «vann-til-vann»-varmepumper. Her er det en ekstra mediumkrets og en ekstra varmeveksler mellom arbeidsmediet og varmekilden og tilsvarende mot inneluften.
En «luft-til-vann»-varmepumpe anvender begge prinsipper. Varmepumpens utendørsenhet er da direkte og innendørsenheten indirekte. Dersom utedelen er indirekte, er mediet mellom fordamperen og varmekilden som oftest en lake, dvs. vann innblandet med en glykol eller et salt slik at den ikke fryser under normal drift. Dessuten vil laken ha korrosjonsdempende tilsetninger.
 
Varmepumpekategorier
Varmepumper kategoriseres etter hva slags medium de tar varme fra og hvilket de avgir varme til. «Luft-til-luft»-varmepumper henter varme fra ute- eller ventilasjonslufta og avgir den direkte til innelufta i en bygning. En «vann-til-vann»-varmepumpe henter varme fra sjø, innsjø, grunnvann e.l. og avgir varme i et vannbårent system i bygningen, og gjerne også varmt tappevann. «Grunnvarmepumper» er en spesialtype «vann-til-vann»-varmepumper der utedelen er indirekte mellom lake og grunnen.
 
Luft-til-luft-varmepumpe
Varmepumpe : Enluft-til-luft-varmepumpe kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og i løpet av et år får du normalt igjen to til tre gangerså mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Jo lengre fyringssesongen er der du bor, desto mer gunstig er en luft-til-luft-varmepumpe. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 °C. Men ytelsen blir gradvis dårligere når utetemperaturen synker. Det gjelder alle typer varmepumper som henter energi fra uteluften.
 
Luft-til-vann-varmepumpe
Varmepumpe : Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevannet og rommene i huset ditt. Har du et olje- eller el-fyrt vannbårent oppvarmingssystem, kan det også være fornuftig å installere en luft-til-vann-varmepumpe.
 
En luft-til-vann-varmepumpe henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.
Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpene bruker. Med andre ord: 1 kWh tilført energi gir opptil 3,5 kWh varmeenergi til boligen. En luft-til-vann-varmepumpe vil dekke energibehovet ditt store deler av året, men på de kaldeste dagene om vinteren må du bruke annen varme i tillegg. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute.


https://www.varmemarket.no/

https://varmepumpermarket.no/

https://tvttechnology.no/
Om Varmepumpe - 104.jpg - varmemarket
Signatur

   #1
 3,588     1
Kanskje litt teknisk/lang presentasjon for de uten bakgrunn?

Vi kan si det litt kortere: En VP fjerner varme fra - det vil si: kjøler ned - noe som det er greit å kjøle ned, som uteluft, vann i et borehull, en elv etc., og frakter den fjerner med seg inn i huset ditt. Huset ditt blir oppvarmet både av det arbeidet VPen gjør, og den varmen den klarer å transportere inn i huset.

Du har en VP i huset ditt: Kjøleskapet frakter varme ut fra matvarene i kjøleskapet, og slipper den ut gjennom ribbene på baksiden. En VP et akkurat som et kjøleskap; den eneste forskjellen er at det ikke er matvarer men uteluft eller vann i et borehull (eller elv) som kjøles ned.

Det er mye lettere for en VP å kjøle masse luft/vann litt, enn å kjøle ned litt luft/vann masse. Så snart VPen har kjølt noe ned, er det viktig å få det unna, slik at det kan komme til ny luft eller nytt vann som ikke er like nedkjølt. Vifta på utedelen, eller vannsirkulasjonen i borehullet, er viktig for å gi VPen nok å kjøle ned litt.

Når en VP sender kjølevæske på 25 minusgrader og det er 20 minusgrader ute, da blir ikke kjølevæsken varmet opp spesielt mye. Med 5 minusgrader ute, fire ganger så stor temperaturforskjell mellom kjølevæske og ute-temperatur, hentes det inn mye mer varme for samme arbedsinnsats fra VPens side! Temperaturforskjellen mellom det som skal kjøles ned (uteluft, vann i borehullet) og kjølevæsken er av vesentlig betydning for hvor mye varme du klarer å hente inn.

Det er tilsvarende på innsiden: Det er mye lettere å varme opp mye inneluft, eller mye vann i rørene i golvet, litt enn å varme litt vann i VV-berederen masse.

Også på innsiden er temperatur-forskjeller vesentlig for effektiviteten: Varme-siden av VP har sin "varmevæske", og jo varmere denne er enn det som skal varmes opp, jo mer effektivt. Et nedkjølt hus kommer opp til komfort-temperatur ganske effektivt, men de få gradene mellom vammevæskens temperatur og temperaturen du vil ha i VV-berederen din er så liten at varmeoverføringen blir langt mindre effektiv.

TDJ
   #2
 1,627     Asker      0
keal;
Lettfattelig presentasjon av VP Smile !.

TS (varmemarket) fremstår imidlertid som relativt "lettbeint"; er noe som kaller seg  TVT Technology International AS som står bak flere portaler som markedsfører varmepumper. Portalene ser svært så tilforlatelige ut, men det bakenforliggende firma for alle portalene ser ut til å være dette "TVT".
TVT ledes og eies (100 %) av en Farshid Saberi, ingen ansatte er registret. Firmaet ble registrert 17.06.2017 og har aldri hatt noen omsetning. Ville vært svært betenkt på å bestille varmepumpe her uten en solid dokumentasjon på seriøsitet.
(Forøvrig ref lignende dialog i Sept -19 Laughing
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 18     Asker      0
Har du problem med TVT og Farshid Saberi?
Vi begynte å selge Varmepumpe siden 2019 og hadde salg i 2019, alle kundene har vært fornøyd med oss.
Signatur
   #5
 616     3
Jeg tenker at måten TS Varmemarket dumper mange og lange, ordrike artikler fra brosjyrer i dette forumet, ikke er god markedsføring. Jeg blir litt irritert og synes dette virker som spam. Men så tenker jeg (som siviløkonom med spesialisering i markedsføring) at dette egentlig bare er dårlig markedsføring som går ut over selskapet selv, og så lenge admin tillatter denne type spam, så får de bare holde på, uten mine kommentarer. Utover denne ene.
   #6
 6,703     Akershus     5
Jeg synes i utgangspunktet ikke det er noe veldig galt med denne tråden, men vi følger med. Det er ikke ønskelig at forumet brukes som en arena for klipp og lim fra brosjyrer med den hensikt å tiltrekke seg brukere via lenker til egen virksomhet.

Jeg sier ikke at noen har gjort noe galt. Men dersom andre brukere opplever informasjonen som spam eller lite troverdig, får man trolig lite nytte av å dele den i det hele tatt.