891    3    5  

Støy fra varmepumper - en historie om valg av pumpe.

 1     4
Hei! 

Mange er opptatt av støy fra inne og forsåvidt også utedel når man skal velge seg varmepumpe. Alle produsentene påstår at deres innedeler er støysvake, men er de nå det? Er det stor forskjell i støy fra produsent til produsent ? 

Jeg skulle velge meg varmepumpe sommeren 2019 og begynte å sammenligne priser og spesifikasjoner på pumper. Jeg ønsket meg en stillegående innedel. Min far hadde en Toshiba Daiseikai 8 (eldre modell) som virket svært støysvak og jeg merket nesten ikke at pumpa var der. Denne måtte være med i sammenligningen. Jeg fant også ut at toppmodellene var det jeg måtte gå for, ettersom modellene var mer støysvake. Jeg sammenlignet derfor Toshiba Daiseikai 9 (nyeste modell), Panasonic HZ25UKE og Mitsubishi Kaiteki 6600. Jeg laget meg en excel sammenligning av de tallene som produsentene oppgav og fant at det mellom toppmodellene er SVÆRT liten til INGEN forskjell i SCOP, COP, forbruk osv. De tekniske forskjellene bestod i hovedsak av størrelsen på innedelen og om spjeldene kunne snus hver sin vei og noe annet smått. Jeg innhentet pris fra 3 firmaer her i Tromsø. Prisen varierte en del, opptil 5000 kr og tilbudene varierte i hva som var med. 

Etter hvert falt valget på Panasonic HZ25UKE ettersom deres innedel var 5 cm tynnere enn Toshibas (og således ikke pranget like mye i stuen) og Panasonic påstod selv i brosjyrene at deres Panasonic HZ-25UKE hadde markedets stilleste innedel med kun 18 db(A) vektet lydtrykksnivå i "quiet mode". Kaiteki hadde ikke like mye info om deres pumpe og jeg fikk høre av en bekjent at  denne måtte avrimes veldig ofte, så den ble utelukket som følge av det. Panasonics pumpe ble kjøpt inn og montert av firma, men sammenlignet med min fars Toshiba, var likevel min innedel klart mer merkbar støymessig. Hvorfor? Skulle ikke min pumpe være stillere enn Toshibas?

Ved å gjøre et dypdykk finner jeg at det høyst sannsynligvis ikke er tilfelle. Det var omtrent umulig å finne ut hvilke standarder som var brukt for å måle støy fra innedelen. Måleenhetene som var brukt var såkalt "lydtrykksnivå" eller sound pressure på engelsk. Slik at å sammenligne lydtrykkstallene direkte, det går ikke ettersom jeg ikke vet hvordan de faktisk har målt. A vektingen av db målingen har også noe å si, da lavfrekvent støy vektlegges mindre i målingen. Altså kan Panasonic være mer støyende i lavfrekvente områder, men fortsatt komme ut med samme eller lavere db(A). Det var da jeg fant at energimerkingen fra EU er der man bør se for å direkte kunne sammenligne støy fra de forskjellige produsentene. I energimerkingen oppgis støy i form av "sound power" målt etter en EU-standard. Dette kan oversettes som innedelens egenlyd som vil si lyden rundt hele enheten i en viss avstand. Til sammenligning er lydtrykk (sound pressure) målt i en bestemt retning fra pumpa i en viss avstand fra pumpa i en viss høyde. Dvs at lydtrykket kan være svært forskjellig, med tanke på om det måles rett foran pumpa eller på siden av pumpa osv. Tenk deg selv at du står bak en høyttaleren og måler støyen. Denne vil bli mye lavere enn om du stod rett foran. 

Energietiketten for Toshiba var enkel å finne. Derimot var det vanskeligere å finne det for Mitsubishi og for Panasonic. Etter litt leting fant jeg kun tallene i servicemanualen til Panasonic.  Tilslutt fant jeg følgende mål på sound power: 

Toshiba Daiseikai 9 (RAS-25PKVPG-ND): 57 db(A)
Panasonic Icebreaker (CS-HZ25UKE): 61 db(A) 
Mitsubishi Kaiteki 6600: Ikke funnet 

Det er en forskjell på hele 4 db(A)! Hva vil det si? Som en slags tommelregel er en økning på 3-4 db merkbar for øret. En forskjell på 5-6 er klart merkbar. Men det bekrefter jo det man selv hører. Min Panasonic HZ-25UKE er sannsynligvis ikke den stilleste på markedet likevel, selv om det påstås. Det er også andre faktorer som spiller inn på opplevd støy fra varmepumpens innedel. Det har med akustiske forhold der innedelen monteres, hvordan innedelen monteres og hvor den monteres osv. Jo lenger unna du er, jo mindre vil du merke støy fra den. Det kan også være forskjeller i hvilken frekvens støyen er på hos de forskjellige produsentene. 

Hva er moralen i dette innlegget med tanke på valg av varmepumpe og støy? Har du mulighet til å dra på besøk til noen som har den typen varmepumpe du vurderer, gjør det! Da vil du selv kunne vurdere hvor støyende du syns innedelen er og kunne sammenligne. 


pwb
   #1
 2 256     Ski     0
Hvis man ha to helt like pumper eller annet som avgir helt lik lyd så vil to enheter gi 3dB mer lyd enn en enhet, mens 6dB er det samme som en dobling av lydnivået. Så 5-6dB bør være veldig merkbart.
HSt
   #2
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Problemet er at du må skru opp vifte hastigheten på alle før de trolig leverer den varmen en ønsker dermed må en gjøre en ny vurdering av alle enhetene.  

Men er en mye borte evt den står i områder en ikke hører på nattestid kan en øke viftehastighet når en ikke er der hvis lyd er plagsom
   #3
 240     1
Hvis er ute etter mest stillegående varmen bør man velge feks varmekabeler. Ikke en vifteovn som varmepumpen fakrisk blir.