300    3    0  

Varmepumpe med gasslekkasje. Tips og råd

 168     Nord Norge     0


Hei

Den ene varmepumpen min har gasslekkasje. Installatør har sjekket den, men klarte ikke lokalisere lekkasjen ved å trykksette og bruke gass-sniffer.

Fikk den fyllt opp til riktig mengde gass, hvorpå den fungerte fint i 2 uker før den mistet effekten.

Symptomene kom like før den var 5 år , men var for sen å reklamere, så kostnadene dekker jeg selv.

-Installatøren som sjekket den sier den har mest sannsynlig lekkasje i kondenser , og pumpa bør derfor erstattes med ny . Han fraråder å flare koblingene og fylle på ny gass.

-En annen installatør ( ikke i nærheten ) sier det er ikke uvanlig at lekkasjer oppstår i koblingene, for så å lekke kun under drift , ved spesielle temperaturer. Disse lekkasjene vises sjelden med sniffer feilsøking. Han anbefaler å flare på nytt og fylle på ny gass.

Tips ? Råd ? Noen erfaringer ?

1. bare kjøpe ny varmepumpe igjen ?? ( ganske lei pumper til 25 000,- som varer i ca 5 år , da det har skjedd meg 2 ganger allerede.)

2. flare koblingene og fylle på ny gass som den andre installatør anbefaler . ( dette koster fort noen tusen )

HSt
   #1
 23 806     Lillestrøm kommune     0
Vi hadde kompressor på jobb med lekkasje og samme erfaring de brukte evigheter på lekksøk før de var sikker på at det ikke var lekk og ny fylling varte kun i kort tid. Usikker på om de lekksøker på rett måte.
   #2
 83     akershus     0
På bil fyller vi sporstoff når anlegget lekker.Da er det kurant å se lekkasjen med briller å uvlys
HSt
   #3
 23 806     Lillestrøm kommune     0
Spørsmål er om dette finner de små lekkasjene, men feilene på bil er vel ofte store.