31    2    0  

Fjerne Klimasystem1

 5     0
Hei,

NIBE 2040 12kw mot SMO 40

jeg har en akkumulatortank 500L med 3 spiraler.
Spiral 1 i midten går rett til tapping av varmtvann
Spiral 2 på topp av tank er ikke koblet på
Spiral 3 i bunnen er koblet til solfangerne.
varmepumpe er koblet til varmtvannet rundt (500L) Tur på topp og retur på bunnen.
Elpatron 2 stk er koblet til på midten

Jeg har aktivert varmtvann (BT7 og BT6), klimasystem1 (ekstern turledning BT25 og BT71 ekstern returledning)  og klimasystem 2 (denne går til gulvarme)
Er det mulig å fjerne klimasystem 1 og la varmepumpe jobbe mot varmtvann og klimasystem 2? Hvordan fjerner jeg klimasystem 1?

/Mrlaban