(trådstarter)
   #11
 13     0
Turtemp bør spesifiseres bedre, det er to tur temperaturer slik jeg ser det, da du har en som går fra fyringsrom og til husets fordeler stokker, men du har også en turtemp som går til varmepumpekretsen, viktig å skille disse to.

Returtemperaturen fra husets sløyfer er vel det som varmepumpen reguleres etter? Dette er samtidig tur temperatursløyfen ut til varmepumpa

   #12
 5 500     1
Vanligvis står føleren i pumpa på rør som går ut fra vp.(det er "tur").
Ein del varmepumper kan også (eller i kombinasjon) regulere på returtemp. (inn til varmepumpa).
  (trådstarter)
   #13
 13     0
Er det noen som har tenkt om det er mulig å smartstyre en eldre luft til vann varmepumpe, idag må jeg fysisk sette ønsket retur temperatur på bwtjeningspanelet, skulle gjerne kunne gjort det via en app og noen smart enheter. Kom på ideen etter å ha sett en som gjorde et eldre ventilasjonsanlegg smart
TSt
   #14
 12 348     0
Det avhenger av hva som evt finnes som input til varmepumpen. Eldre ventilasjonsanlegg styres veldig enkelt slik at regulering på et trinn ofte kan styres med en postensial fri bryter. Ikke sikkert det finnes noe liknende på varmepumpe. Men hvis det finnes fjernkontroll så finnes det WiFi baserte enheter som kan fungere som fjernkontroll. Men modellen må være støttet. På denne enheten kan en se hva den er stilt inn med (fjernkontroll vil ikke lenger viste innstilt verdi på varmepumpe når en styrer med en slik)
https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/kontrollenheter-for-smarte-hjem/126825/tado-smart-ac-control-v3-til-aircondition-og-varmepumper
  (trådstarter)
   #15
 13     0
noen som kan avkrefte eller bekrefte at dette er koblet korrekt? Jeg har to sirkulasjonspumper der den ene pumper vannet rundt i gulvene, det er vel den alpha innotec kaller HUP eller ZUP?
hos meg går denne pumpen med direkte strøm, altså ikke koblet via utgangskortet på luxtronik.
Den andre som er koblet på kretsen til varmepumpa den er koblet på HUP utgangen. Er den montert i feil retning i hht til flow skjema?. Kan den evt snus så den drar vannet fra varmepumpa og inn i berederen, for slik det er nå, trykker den turvannet ut i ute delen?
   #16
 2 207     Trondheim     0
Spiller ingen rolle hvor pumpen står, bare sirkulasjonen er så at den går fra kaldest punkt (Nederst) på akkulator/bereder inn på rett punkt på VP (Der det skal komme kaldt vann inn)
Signatur

   #18
 2 207     Trondheim     0
vet du dkt850 hva som må til for å laste opp bilder?

Trodde det var å bruke vedlegg, men virker som det ikke virker.. Men det gjør den vist like vell, bildet kom med: 
luft vann varmepumpe med utekompensering - last bildet som vedlegg.jpg - dkt850
Signatur
   #19
 23 074     Akershus     0
I redigeringslista over redigeringsvinduet forsøk symbolet for solnedgang.
Signatur